Vilniaus universitetas

MENIU

Europos žiedas

EUROPOS SĄJUNGOS ŽIEDAS

Vilniuje viešėję Europos Sąjungos valstybių narių parlamentų atstovai ir valstybių ambasadoriai 2014 metų balandžio 7 dieną pasodino 28 europines liepas, tokiu būdu palikdami simbolinį didžiausio iki šiol Lietuvoje vykusio parlamentinio renginio ženklą.

Europos Sąjungos žiedas – tai bendras Seimo ir Vilniaus universiteto Botanikos sodo mokslininkų sumanymas. Jis gimė pirmųjų Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentinio matmens renginių, kurių dalis vyko ir 1781 metais įkurtame Botanikos sode, metu.

Europinė liepa atsirado susikryžminus dviem Europos žemyne plačiausiai paplitusioms medžių rūšims ir tiek lietuviškame, tiek lotyniškame pavadinime turi žodį „europinis“ (lot. Tilia x europea). Liepos – daugeliui Europos tautų svarbūs medžiai. Prancūzijoje ir Šveicarijoje jos yra laisvės simbolis, sodinamos mūšių vietose, Vokietijoje – tai meilės ir teisybės ar tiesos simbolis. Lenkijoje – tai šventas medis, apie tai liudija dažni kaimų pavadinimai „Święta Lipka“. Liepos yra Slovakijos, Slovėnijos ir Čekijos nacionalinis medis.

EUROPEAN UNION RING 

During their visit to Vilnius, the representatives and ambassadors of the member states of the European Union planted 28 trees of common lime, which symbolically mark the largest parliamentary event held in Lithuania.

Planting the European Union’s ring is the joint idea of the Lithuanian Parliament and Vilnius University Botanical Garden. This idea was born during preparations for Lithuanian Presidency of the Council of the European Union. Part of these events took place in the Botanical Garden .

Common lime (Tilia x europea) is a naturally occurring hybrid between Tilia cordata (small-leaved lime) and Tilia platyphyllos (large-leaved lime). It occurs in the wild in Europe at scattered localities wherever the two parent species are both native. Official names of common lime in Lithuanian and Latin have word “European”. Lime trees are important trees for many European nations. In France and Switzerland, this tree is a symbol of freedom and is commonly planted in the places of battles; in Germany it symbolizes truth and love. In old Slavic mythology, the linden (lipa, as called in all Slavic languages) was considered a sacred tree. Particularly in Poland, many villages have a name “Święta Lipka” (or similar), which literally means “Holy Lime”. The lime tree is a national tree of Slovakia, Slovenia and the Czech Republic.