Vilniaus universitetas

MENIU

Bendradarbiavimas

Sodas yra Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacijosBGCI narys, Europos Sąjungos botanikos sodų konsorciumo narys, dalyvauja Tarptautinio augalų mainų tinklo (International Plant Exchange Network) veikloje.

Palaikomi sėklų mainų ryšiai su daugiau kaip 250 adresatų iš 48 valstybių. Botanikos sodas bendradarbiauja su Tarptautiniu augalų genetinių išteklių institutu (International plant genetic resourses institute – Italy), administruodamas centrinę Europos duomenų bazę Ribes L. ir Rubus L. augalų gentims.

Vykdant mokslo tiriamuosius darbus bendradarbiaujama su Lenkijos MA Dendrologijos institutu (Kórnik). Taip pat aktyviai bendradarbiaujama ir su partneriais Lietuvoje (valstybinėmis, savivaldybės įstaigomis, botanikos sodais, arboretumais, įvairiomis švietėjišką veiklą vykdančiomis ar remiančiomis įstaigomis): LR aplinkos ministerija, AGB (prie LR AM), Vilniaus miesto savivaldybe, VšĮ “Grunto valymo technologijomis, Trakų istoriniu nacionaliniu parku, VšĮ “Vilniaus puodžių cechu” ir t. t.

Daugiau informacijos apie Lietuvos universitetų botanikos sodų asociaciją (LUBSA) rasite čia.