Vilniaus universitetas

MENIU

VILNIAUS UNIVERSITETO BOTANIKOS SODO LANKYMO KARANTINO METU TAISYKLĖS

PATVIRINTA

Vilniaus universiteto kanclerio

2020 m.  gegužės 8 d. įsakymu Nr. R-203

 VILNIAUS UNIVERSITETO BOTANIKOS SODO LANKYMO KARANTINO METU TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.                  Vilniaus universiteto Botanikos sodo lankymo karantino metu taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Vilniaus universiteto Botanikos sodo (toliau – Botanikos sodas) lankymo ir paslaugų teikimo Botanikos sode tvarką, lankymo laiką, Botanikos sodo lankytojų pareigas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Nutarimas) paskelbto karantino laikotarpiu, bet ne trumpiau kaip iki Vilniaus universiteto kanclerio 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. R-109 „Dėl darbo grupės koronaviruso prevencijai Vilniaus universitete sudarymo“ (su vėlesniais pakeitimais) sudarytos darbo grupės atskiro sprendimo dėl prevencinių priemonių ir ribojimų, skirtų koronaviruso prevencijai Vilniaus universitete, taikymo pabaigos).

2.                  Taisyklės parengtos vadovaujantis Nutarimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-972 „Dėl pažintinių ir mokomųjų takų (išskyrus apžvalgos bokštų), parkų, zoologijos, botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymo būtinų sąlygų“ nuostatomis.

3.                  Karantino metu visoje Botanikos sodo teritorijoje Vilniaus universiteto botanikos sodo lankymo taisyklės, patvirtintos Vilniaus universiteto Botanikos sodo direktoriaus 2016 m. sausio 10 d. įsakymu Nr.1, galioja tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Taisyklėms.

 II SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMAS KARANTINO LAIKOTARPIU

 4.                  Karantino metu lankytojai priimami tik Botanikos sodo padaliniuose, esančiuose adresu Kairėnų g. 43, Vilnius. Lankytojai priimami tik viešose, lankymui karantino metu pritaikytose lauko augalų ekspozicijų ir rekreacinės paskirties teritorijose, pažymėtose schemoje (Taisyklių priedas). Botanikos sodo Vingio skyriuje lankytojai nepriimami.

5.                  Botanikos sode karantino metu neteikiamos edukacinės, nuomos, treniruočių žirgyne, renginių organizavimo patalpose ir lauke paslaugos. Viešam lankymui uždarytos augalų ir edukacinės ekspozicijos patalpose (šiltnamiuose, Žaliojo pastato terasoje ir visose vidaus patalpose). Karantino metu taip pat nelankoma dalis Botanikos sodo teritorijos (ūkinė zona, eksperimentiniai laukai, medelynai, įrenginėjamų naujų ekspozicijų vietos ir pan.), į šias teritorijas atvykti ir jose būti gali tik Botanikos sodo, greitosios pagalbos, avarinių, viešąją tvarką palaikančių ir administracines funkcijas vykdančių tarnybų darbuotojai, vykdantys savo pareigas.

 III SKYRIUS

BOTANIKOS SODO LANKYMO LAIKAS KARANTINO METU

 6.                  Karantino metu (iki atskiro sprendimo dėl Botanikos sodo lankymo) Botanikos sode adresu Kairėnų g. 43, Vilnius, lankytojai priimami), pirmadieniais–penktadieniais nuo 8.00 val. iki 20.00 val. (lankymo bilietai kasose parduodami iki 18.00 val.), savaitgaliais ir šventinėmis dienomis metu nuo 10.00 val. iki 20.00 val. (lankymo bilietai kasose parduodami iki 18.00 val.).

7.                  Šviesiojo paros laiko trukmei besikeičiant lankytojų priėmimo ir kasų darbo laikas gali būti keičiamas Botanikos sodo direktoriaus įsakymu, nekeičiant kitų šiomis Taisyklėmis nustatytų lankymo sąlygų.

 IV SKYRIUS

BOTANIKOS SODO LANKYMO TVARKA IR LANKYTOJŲ PAREIGOS KARANTINO METU

8.                  Į Botanikos sodą įleidžiami tik apsaugines kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai, atvykę ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.

9.                  Botanikos sode draudžiama lankytis asmenims, kurie turi gripo ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

10.               Botanikos sodo lankytojai karantino metu privalo:

10.1.          bendrauti su kasininkais tik per stiklą, o tiesioginiam kontaktui (banko kortelės, grynųjų pinigų padavimui, bilietų pasiėmimui) naudoti tik kasos langelį;

10.2.          perkant lankytojo bilietą, jei yra galimybė, atsiskaityti bankų kortelėmis, vengti grynųjų pinigų perdavimo tiesiogiai į rankas kasininkams (jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais, jie turi būti dedami į tam skirtą lėkštelę prie kasos langelio) bei išlaikyti maksimalų galimą atstumą iki kasininko;

10.3.          laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrai atstumo vienas nuo kito eilėse prie kasų, tualetų, pavėsinių, stendų ir kitose vietose;

10.4.          laikyti saugaus ne mažesnio kaip 5 metrai atstumo vienas nuo kito lankantis kitose Botanikos sodo teritorijose;

10.5.          laikytis saugaus ne mažesnio kaip  10 metrų atstumo tarp atskirų lankytojų grupių ir tarp asmenų, besinaudojančių lauke esančia sporto įranga;

10.6.          apsilankymo Botanikos sode metu dėvėti apsauginę kaukę arba apsauginę veido priemonę;

10.7.          laikytis bendrų higienos ir elgesio reikalavimų bei rekomendacijų saugantis nuo virusų ir kitų infekcinių ligų užsikrėtimo galimybės, dezinfekuoti rankas arba naudoti vienkartines pirštines;

10.8.          prieš naudojantis viešo tualeto įranga, rankas dezinfekuoti tam skirtu skysčiu (jis bus prieinamas bendrose tualeto patalpose);

10.9.          nesiartinti prie Botanikos sodo lankymui skirtose viešose vietose dirbančių Botanikos sodo darbuotojų arčiau kaip per 5 metrus;

10.10.       kilus klausimų, į Botanikos sodo administraciją (išskyrus kasininkus) kreiptis telefonu arba kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis, vengiant tiesioginio kontakto su Botanikos sodo darbuotojais.

11.               nerekomenduojama Botanikos sode lankytis rizikos grupės žmonėms (vyresnio nei 60 metų amžiaus ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“).

12.               Lankytojams draudžiama:

12.1.          užeiti į tarnybinius ir kitus Botanikos sodo pastatus ir statinius, esančius viešoje lankymui skirtoje teritorijoje (įskaitant Informacinį centrą ir Muziejų), išskyrus viešą tualetą, pavėsines, lankytojams skirtus pintus namelius, Japoniško sodo paviljonus;

12.2.          tiesiogiai bet kokiais klausimais į Botanikos sodo darbuotojus, dirbančius lankymui skirtose viešose vietose sodo teritorijoje (išskyrus kasininkus), išskyrus atvejus, kai kreipiamasi dėl būtinos pagalbos suteikimo ar medikų iškvietimo įvykus nelaimingiems atsitikimams arba tiek pablogėjus žmogaus sveikatai, kad būtina kitų asmenų pagalba;

12.3.          užeiti, būti teritorijose, kurios schemoje (Taisyklių priedas) yra pažymėtos kaip nelankomos Botanikos sodo teritorijos (Ūkinė zona su joje esančiais pastatais ir statiniais (iš dalies išskyrus Botanikos sodo žirgyną, kuriame leidžiama lankytis čia žirgus laikantiems jų savininkams ir jų šeimų nariams bei personalui prižiūrinčiam žirgus ar teikiančiam jiems veterinarines paslaugas, atvežantiems pašarus ir kt. medžiagas, atsargas ar priemones reikalingas žirgams); Eksperimentiniai laukai (Pomologinių kolekcijų, Miežių mutantų); Medelynai; Įrenginėjamos naujos ekspozicijos („Močiutės daržas“, naujas rododendrynas); Piknikų aikštė);

13.               Karantino metu Botanikos sode gali būti draudžiančiais vaikščioti ženklais pažymėtos ir kitos vietos, neskaitant pažymėtų schemoje (Taisyklių priedas), kuriose gali būti vykdomi būtini fitosanitarinės augalų apsaugos darbai, dideli infrastruktūros tvarkymo, rekonstrukcijos, statybos darbai. Tokios specialiai pažymėtos vietos taip pat tampa viešai nelankomomis teritorijomis, į kurias Botanikos sodo lankytojams patekti draudžiama.

_________________