Vilniaus universitetas

MENIU

Mokslo programų aptarnavimo ir koordinavimo skyrius

VU Botanikos sodo Mokslinių programų skyrius veikia augalų kolekcijų ir mokslinės laboratorijos pagrindu. Čia tiriama augalų bioįvairovė, stebima augalų kaita ekosistemose, tobulinama augalų sistematika. Vykdomi ne tik botaniniai augalų stebėjimai – didelę mokslinės veiklos dalį sudaro eksperimentiniai molekulinės genetikos darbai. Taip pat tobulinamos ir in vitro biotechnologijos, skirtos mikrovegetatyviniam dauginimui – alyvų (Syringa L.) ir rododendrų (Rhododendron L. ) klonavimui.

VU Botanikos sodas aktyviai prisideda prie studijų įgyvendinimo visose trejose gamtamokslinių studijų pakopose, pradedant nuo bakalauro studijų iki doktorantūras. Darbų tematika labai įvairi. Pavyzdžiui, pastaraisiais buvo metais apgintos disertacijos iš sausmedžio (Lonicera L.) filogenetinių tyrimų, vertinat DNR sekų žymenis bei iš miežio (Hordeum vulgare L.) žiedyno mutacijų molekulinių tyrimų.

Laboratorija yra atnaujinta ir pilnai aprūpinta įranga, kuri naudojama DNR fragmentų pagausinimui, specifinių genų nustatymui, tai pat ir mikroskopais, skirtais citologinei genomų analizei fluorescencinės in situ hibridizacijos (FISH) ir kitais metodais. Reikšmingą infrastruktūros dalį sudaro šiltnamis su LED apšvietimu ir kitos patalpos augalų auginimui, kuriose galima keisti ir kontroliuoti apšvietimą, temperatūrą ir kitus parametrus.

Įsteigtas 2011 m. kovo 17 d. (Senato komisijos protokolas Nr. SK-2011-5). Padaliniai: Biotechnologijų ir genetikos laboratorija bei Augalų bioįvairovės ir taksonomijos grupė.

•    Biotechnologijų ir genetikos laboratorija. Laboratorija įkurta 1991 m. Nuo 2011 m. yra Mokslo programų aptarnavimo ir koordinavimo skyriaus dalis.

Mokslinių tyrimų kryptys

Augalų genetinių išteklių biologiniai, molekuliniai tyrimai ir biotechnologijos.

Darbo tikslai:

 • Siekti naujų žinių, skirtų augalų bioįvairovės ir ekosistemų ištyrimui bei sistematikos tobulinimui, apimant molekulinius ir bioinformatikos įrankius.
 • Kurti augalų kolekcijų vertinimo, išlaikymo ir atnaujinimo mokslinius kriterijus.
 • Kurti ir tobulinti kultivavimo ir dauginimo technologijas, skirtas augalų įvairovės kolekcijose išsaugojimui. 

Darbuotojai:  

 • habil. dr. Izolda Pašakinskienė – vyriausioji mokslo darbuotoja (skyriaus vedėja);
 • dr. Algis Aučina – mokslo darbuotojas
 • dr. Stasė Dapkūnienė – vyresnioji mokslo darbuotoja;
 • dr. Regina Juodkaitė –jaunesnioji mokslo darbuotoja;
 • dr. Donatas Naugžemys – mokslo darbuotojas;
 • dr. Audrius Skridaila – vyresnysis mokslo darbuotojas;
 • dr. Gitana Štukėnienė – jaunesnioji mokslo darbuotoja;
 • dr. Silva Žilinskaitė – mokslo darbuotoja;
 • Rasa Ryliškienė – specialistė (iki 2020 m.);
 • Irena Žiemytė – vyresnioji specialistė.

Tyrimų tematika:

•    Sausmedžio mėlynomis uogomis (Lonicera L.) iš natūralių Latvijos, Rusijos, Japonijos ir kitų šalių augaviečių tyrimai, siekiant įvertinti populiacijų genetinę diferenciaciją bei patikslinti VU Botanikos sode esančių pavyzdžių kilmę ir taksonominę padėtį. Dalyviai: Silva Žilinskaitė (vadovė), Donatas Naugžemys.
•     Europinio kukmedžio (Taxus baccata L.) gamtinių populiacijų tyrimai siekiant ištirti genetinę įvairovę Rytų Baltijos šalyse ir numatyti rūšies išsaugojimo mokslinius kriterijus. Dalyviai: Izolda Pašakinskienė (vadovė), Donatas Naugžemys, Audrius Skridaila.

•    Mikorizės grybų poveikio paprastosios pušies ir kitų sumedėjusių augalų vystymuisi tyrimai, naudojant skirtingų miško pakločių substratus. Dalyviai: Algis Aučina (vadovas), Audrius Skridaila.

•    Tulpių veislių dekoratyvumo, vegetatyvinio dauginimosi,  atsparumo ligoms ir klimatiniam stresui tyrimai. Dalyviai:  Regina Juodkaitė (vadovė).

•    Kardelių, jurginų, vilkdalgių, viendienių ir kitų dekoratyvinių žolinių augalų genetinių išteklių tyrimai. Dalyviai:  Gitana Štukėnienė (vadovė).

•    Alyvų, kukmedžių ir kitų žolinių sumedėjusių dekoratyvinių augalų stabilizavimas in vitro  kultūroje, mikrovegetatyvinis dauginimas ir adaptavimas ex vitro sąlygomis. Dalyviai: Stasė Dapkūnienė,  Izolda Pašakinskienė, Irena Žiemytė, Rasa Ryliškienė.

Moksliniai projektai:


•     "RIBESCO – Core Collection of Northern European Gene Pool Of Ribes",  Europos Sąjungos 071 AGRI GEN RES 870/2004 veikla, 2007–2011, projekto vertė - 110 tūkst Lt. Dalyviai: Darius Ryliškis (VU BS grupės vadovas), Edvardas Meidus, Auksė Meiduvienė, Silva Žilinskaitė, Izolda Pašakinskienė.
•    "Kietakūnio apšvietimo technologija augalų fotofiziologinių procesų valdymui" (HORTILED), Aukštųjų technologijų plėtros programos tema (kartu su Vilniaus universiteto Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų institutu, Lietuvos Sodininkystės ir daržininkystės institutu ir Botanikos institutu), 2003-2006. Dalyviai: Stasė Dapkūnienė (VU BS grupės vadovė), Andželika Kurilčik, Silva Žilinskaitė, Irena Žiemytė, Rasa Ryliškienė.
•    "Kietakūnio apšvietimo technologija augalams fitotronuose ir šiltnamiuose" (PHYTOLED). Aukštųjų technologijų plėtros programos tema (kartu su Vilniaus universiteto Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų institutu, Lietuvos Sodininkystės ir daržininkystės institutu (2007-2009). Dalyviai: Stasė Dapkūnienė (VU BS grupės vadovė), Andželika Kurilčik, Silva Žilinskaitė, Irena Žiemytė, Rasa Ryliškienė.
•    Lietuvos respublikos augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo įgyvendinimo priemonių programa "Lietuvos augalų genetinių išteklių moksliniai tyrimai"  (kartu su VU Botanikos sodu, Kauno VDU Botanikos sodu, Botanikos institutu, Lietuvos žemdirbystės institutu) 3 temos: "Laukinių uoginių augalų ir netradicinių sodo kultūrų genetinės įvairovės tyrimai bei išsaugojimo problemų sprendimas", „Lietuvos dekoratyvinių augalų išteklių kaupimas, išsaugojimas ir tyrimai“ ir „Natūralių ir indukuotų mutantų polimorfizmas, ūkinė vertė ir genetinių kolekcijų kūrimas“ 2004-2008. Dalyviai: Audrius Skridaila (VU BS grupės vadovas), Stasė Dapkūnienė, Regina Juodkaitė, Darius Ryliškis, Gitana Štukėnienė, Silva Žilinskaitė, Laimutė Balčiūnienė.

Inovacinės plėtros projektai:


•    "Mikorizė miško atkūrimo efektyvumo didinimui". Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Kaimo plėtros programos priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“, veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“, 2011-2013, projekto vertė – 351503 Lt. Dalyviai: Audrius Skridaila (vadovas), Algis Aučina.
•    "Universalaus ūkininkavimo modelio diegimas auginant perspektyvias tulpių rūšis ir veisles" pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę "Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį "Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida", 2011-2013, projekto vertė – 228476 Lt. Dalyviai: Regina Juodkaitė (vadovė), Gitana Štukėnienė.

Skyriaus veikla nuotraukose


 Habil. dr. Izolda Pašakinskienė: europinio kukmedžio (Taxus baccata L.) genetiniai tyrimai


Dr. Audrius Skridaila: europinio kukmedžio (Taxus baccata L.) genetinių išteklių tyrimai Rytų Baltijos šalyse


Dr. Silva Žilinskaitė, dr. Donatas Naugžemys: sausmedžio mėlynomis uogomis (Lonicera L.) genetinės įvairovės tyrimai


Dr. Stasė Dapkūnienė: dekoratyvinių augalų stabilizavimas in vitro  kultūroje


Irena Žiemytė: alyvų  mikrovegetatyvinis dauginimas


Rasa Ryliškienė: kukmedžių mikrovegetatyvinis dauginimas (iki 2020 m.)


Dr. Gitana Štukėnienė: kardelių, jurginų ir kitų dekoratyvinių žolinių augalų genetinių išteklių tyrimai


Dr. Regina Juodkaitė: tulpių veislių dekoratyvumo, atsparumo ligoms ir klimatiniam stresui tyrimai


Dr. Algis Aučina: mikorizės grybų poveikio paprastosios pušies vystymuisi tyrimai


Dr. Virginija Vaitkūnienė: vasarinių miežių raidos mutantų tyrimai