Vilniaus universitetas

MENIU

Lietuvos floros grupė

LIETUVOS FLOROS GRUPĖ

Apie trečdalį VU Botaniko sodo teritorijos užima mišku ar žolynais apaugę nuošalūs šlaitai, neaukštos kalvos, daubos, griovos, užpelkėjusios šaltiniuotos pievos, upeliai ir tvenkiniai, kur išlikusios spontaninės floros ir faunos natūralios buveinės. Vienų buveinių plotas nedidelis (iki keliasdešimt kvadratinių metrų), kitų – iki keliolikos hektarų. Botanikos sodo teritorijoje savaime auga: vidutinio drėgnumo ir pelkėtų lapuočių miškų; spygliuočių miškų; sausų, vidutinio drėgnumo ir šlapių pievų; stovinčio ir tekančio vandens telkinių bei jų pakrančių, ruderalinės ir segetalinės floros atstovų, – 462 induočių augalų rūšys (34% Lietuvos floros iš 1350 induočių augalų rūšių).

Lietuvos floros kolekcija kuriama siekiant surinkti Lietuvos floros pavyzdžius: visas Lietuvos dendrofloros rūšis, Lietuvos raudonosios knygos augalų rūšis, galinčias augti natūraliose botanikos sodo buveinėse.

2011 m. natūralios floros augalų priežiūrai ir kolekcijų plėtimui įsteigta Augalų kolekcijų skyriaus Lietuvos floros grupė. 2011 m. natūralios floros sąraše jau buvo 445 induočių augalų rūšys (2020 m. – 462 rūšys), prie svarbiausių tako rūšių vegetacijos periodu statomos etiketės su lotyniškais ir lietuviškais augalų vardais, atnaujinami informaciniai stendai, vedamos pažintinės ekskursijos.

DARBUOTOJAI IR KOLEKCIJOS

Nijolė Nasevičienė – botaninių kolekcijų kuratorė (nijole.naseviciene@bs.vu.lt). Kuruojamos kolekcijos:

  • Lietuvos flora. (Plačiau);
  • fitoremediacijai tinkamų augalų kolekcija. (Plačiau);
  • prieskoninių ir aromatinių augalų kolekcija. (Plačiau).