Vilniaus universitetas

MENIU

Augalų kolekcijų skyrius

Skyrius įkurtas 2014 m. reorganizavus Dendrologijos, Gėlininkystės, Pomologijos ir Augalų genetikos skyrius. Augalų kolekcijų dalis yra ir Vingio skyriuje auginami augalai.

Augalų kolekcijų skyriuje yra 6 grupės:

Dendrologinių kolekcijų grupė, kurios specialistai kuruoja šias kolekcijas:

Žolinių dekoratyvinių augalų kolekcijų grupė, kurios specialistai kuruoja šias kolekcijas:

Pomologinių kolekcijų grupė, kurios specialistai kuruoja šias kolekcijas:

Uždaro grunto augalų kolekcijų grupė, kurios specialistai kuruoja šias kolekcijas:

Lietuvos floros grupė, kurios specialistai kuruoja šias kolekcijas:

Natūralių ir indukuotų mutantų kolekcijų grupė, kurios specialistai kuruoja šias kolekcijas:

Vingio skyriaus specialistai kuruoja šias kolekcijas

Skyriaus vadovas dr. Darius Ryliškis (darius.ryliskis@bs.vu.lt)

2021 m. augalų kolekcijose buvo 11 128 pavyzdžiai (9 354 unikalių pavadinimų), priklausantys 1022 gentims, 189 šeimoms.

Veiklos tikslai:

1. užtikrinti, kad Botanikos sode būtų kuriamos ir palaikomos kokybiškos, vertingos Universiteto bei plačiosios visuomenes poreikius atitinkančios gyvų augalų kolekcijos;

2. siekti, kad Botanikos sode būtų plėtojamas augalų kolekcijų panaudojimas studijoms, švietimui, moksliniams tyrimams, biologinės įvairovės bei genetinių resursų išsaugojimui, o taip pat ir kitiems plačiosios visuomenės poreikiams (kultūriniams, rekreaciniams, turizmo plėtros) tenkinti.

Uždaviniai:

1. kaupti ir palaikyti kokybiškas (vertingas tiek švietimui, tiek moksliniams tyrimams, tiek biologinės įvairovės bei genetinių resursų išsaugojimo tikslams), gerai dokumentuotas, apskaitomas gyvų augalų kolekcijas;

2. vykdyti augalų kolekcijų ir ekspozicijų priežiūrą bei užtikrinti optimalią jų plėtrą, siekiant visomis turimomis priemonėmis didinti augalų kolekcijų vertę, gerinant ekspozicijų estetinį vaizdą bei praktinį jų panaudojimą (mokslo, švietimo, kultūriniais ar kitais Universitetui ir Sodui naudingais, jų misiją atitinkančiais tikslais);

3. užtikrinti Skyriaus augalų kolekcijų efektyvią vadybą naudojant tam pažangias priemones ir metodus kartu keliant darbuotojų kvalifikaciją;

4. kaupti, sisteminti ir analizuoti žinias apie augalus kolekcijose, palaikant tam skirtą Botanikos sodo augalų duomenų bazę;

5. pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant mokslo, studijų, švietimo programas ir projektus, atsižvelgiant į jų aktualumą Botanikos sodo prioritetinėms veiklos kryptims;

6. vykdyti augalų kolekcijų pristatymo visuomenei veiklas (įskaitant, interviu, publikacijų ir informacinės medžiagos rengimą) ir pagal kompetenciją prisidėti inicijuojant, rengiant edukacines Botanikos sodo programas bei dalyvauti jas įgyvendinant;

7. bendradarbiauti su analogiškas funkcijas atliekančiais padaliniais Lietuvos bei užsienio mokslo ir studijų institucijose.