Vilniaus universitetas

MENIU

VU Botanikos sodo biologiškai skaidžių atliekų perdirbimo sistemos modernizavimas

Siekiant pagerinti sode susidarančių žaliųjų atliekų perdirbimą, paspartinti jų pavertimą kokybišku kompostu, VU Botanikos sodas 2012 m. parengė investicinį projektą, kurio įgyvendinimui, remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. D1-332, buvo skirta finansinė parama iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų. Fondas įsipareigojo (pagal 2014-02-27 sutartį Nr. LAAIF-S-1(2014)/LSS-660000-399) kompensuoti didesnę dalį šio projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų - 415,65 tūkst. Lt (likusias išlaidas – 194,85 tūkst. Lt padengė VU). Įgyvendinant šį projektą buvo įsigyta modernios įrangos (iš viso už 610,5 tūkst. Lt): komposto perdirbimui skirtą saulės energiją naudojančią kompostavimo dėžę, komposto maišytuvą, šakų smulkintuvą, biologinių atliekų rinktuvą, žoliapjovę-smulkintuvą, krovininį elektromobilį, traktorių-krautuvą, savaeigį žolės, lapų rinktuvą su vakuuminiu siurbliu (kartu galintį atlikti ir vejų pjovimo darbą).

Jau per pirmąją žiemą buvo surinktos ir paruoštos perdirbimui (susmulkintos, sandėliuotos kaupuose) per dvejus paskutinius metus sukauptos (bet likusios nesutvarkytos) didžiulio arboretumo priežiūros metu susikaupusios šakos, krūmų atžalos.


Panaudojant visą šią įrangą sode susidarančios biologiškai skaidžios atliekos (augalų kolekcijų priežiūros atliekos, lapai, nupjauta žolė, medžių bei krūmų šakos ir pan.) operatyviai surenkamos, tinkamai paruošiamos (susmulkinamos, sukraunamos kompostavimo aikštelėje į tinkamas talpyklas ar kaupus) bei tinkamai perdirbamos į kokybišką kompostą. Saulės energijos pagalba efektyviai veikianti kompostavimo dėžė padeda kelis kartus paspartinti žaliųjų atliekų perdirbimo laiką, gerokai pailgina jas skaidančių mikroorganizmų aktyvaus veikimo laiką. Termiškai apdorojus perdirbamas atliekas ne tik kad pagreitėja jų perdirbimo procesas, bet ir gaunamas kokybiškesnis kompostas (neužterštas piktžolių sėklomis, nebeturintis gyvybingų, augalams kenksmingų mikroorganizmų, grybinių ligų sukėlėjų užkrato).

Kompostavimo dėžės turinys permaišomas ir perkraunamas iš vienos jos sekcijos į kitą.


Dėžėje perdirbtu kompostu papildomi aikštelėje maišymui parengti kaupai (jų perdirbimo procesas pagreitinamas papildžius mikroorganizmų jau stipriai suskaidytomis žaliosiomis atliekomis).


Naudojant visą projekto įgyvendinimo metu įsigytą naują įrangą bei techniką labai paspartėjo ir visas sode susidarančių biologiškai skaidžių atliekų surinkimas.

Vegetacijos sezono metu visoje sodo teritorijoje labai operatyviai buvo renkamos augalų kolekcijų, vejų priežiūros žaliosios atliekos. Surinktos jos taip pat sparčiai buvo perdirbtos kompostavimo aikštelėje, panaudojant ir minėtą įrenginį (saulės energiją panaudojančią dėžę) bei našų komposto maišytuvą.

Smulkiųjų biologiškai skaidžių atliekų (šakelių, pavienių lapų, nuritusių žiedų, vaisių, šienavimo metu ant takų pakliūvančios žolės ir kt.) surinkimo darbą labai paspartina jų surinkimo/šlavimo įrenginys.


Planuojama, kad per metus, padedant visam naujos įrangos kompleksui, kompostavimo aikštelėje bus sukaupiama apie 480 tonų žaliųjų atliekų, kurias perdirbus bus pagaminama apie 240 tonų kokybiško komposto. Modernizuoto žaliųjų atliekų perdirbimo proceso metu gaunamas labai geros kokybės kompostas, ką patvirtino jau pirmieji šio komposto panaudojimo augalų kolekcijose bandymai.

Savaeigis įrenginys su vakuminiu siurbliu tinka ir augančios žolės nupjovimui bei surinkimui, ir nukritusių lapų bei kitų biologiškai skaidžių atliekų atsirandančių didžiuliuose sodo vejų, ir pievų plotuose pasibaigus vegetacijos sezonui.