Vilniaus universitetas

MENIU

Kairėnų dvaro ir parko atgaivinimo programa

2004 - 2006 metais senajame Kairėnų dvaro parke atkurti takų sistemos elementai, fontanas. 2007-2008 m. parko takų sistema plėtota toliau, sutvarkyta parko šaltinio (su geriamu vandeniu) aplinka, pastatyti 4 tilteliai, įrengtos kelios apžvalgos aikštelės, pastatyti suolai ir t.t. 2007 m. atlikti archeologiniai antrųjų dvaro rūmų tyrimai, o 2008 m. – šių rūmų pamatai konservuoti ir atidengti eksponavimui.

Vilniaus universiteto Botanikos sodas tęsia senojo Kairėnų dvaro parko atgaivinimo programos įgyvendinimo darbus

2015 m. Vilniaus universiteto Botanikos sodas tęsė 2004 m. pradėtos senojo Kairėnų dvaro parko atgaivinimo programos darbus. Dėka daugiau kaip dešimtmetį vykdomos programos, finansiškai remiamos Vilniaus miesto savivaldybės ir kitų rėmėjų, šiemet šios programos darbai galiausiai pasiekė pietinį senojo Kairėnų dvaro parko pakraštį. Įgyvendinant 2015 m. kovo 4 d. Vilniaus m. savivaldybės Tarybos sprendimą Nr. 1-2241, dėl aplinkos apsaugos rėmimo 2015 metų specialiosios programos priemonių įgyvendinimo, buvo skirta finansinė parama (17375 eurai) ekspozicijų tvarkymo darbams vykdyti Vilniaus universiteto Botanikos sode Kairėnuose. Panaudojant šias lėšas 2015 m. iš esmės buvo atnaujinti senieji Kairėnų dvaro parko takai pietinėje jo dalyje, jungiantys naujas daugiamečių žolinių ir sumedėjusių augalų ekspozicijas šioje teritorijoje. Iš viso buvo atnaujinti apžvalginiai takai bendrame 1048 m2 plote, sutvarkyta jų aplinka. Botanikos sodas savo lėšomis ir jėgomis šioje teritorijoje šiemet taip pat vykdė darbus (įrenginėjo vejas, vykdė valymo darbus). 2016 m. pradžioje čia planuojama toliau plėtoti esamų ekspozicijų infrastruktūrą, t.y.: pastatyti vieną naują tiltelį, dar vieną atnaujinti, įrengti čia informacinius stendus, suolelius ir kt. lankytojų patogumui tarnaujančią smulkiąją infrastruktūrą. Baigus visus šiuos darbus, praktiškai visa senojo Kairėnų dvaro parko teritorija bus pritaikyta lankymui, atsiras šios sodo teritorijos susisiekimo jungtys su naujomis ekspozicijomis, pradėtomis kurti už pietrytinės senojo parko ribos. Lankytojams bus patogu per senąjį parką pasiekti naujus didelius ekspozicinius sodo plotus naujojo arboretumo pakraštyje. Tikimės, kad visi šie darbai sukurs lankytojams dar patogesnę ir jaukesnę aplinką sode ieškantiems tiek poilsio, tiek naujų įspūdžių ir žinių.