Vilniaus universitetas

MENIU

ABCDE PROJEKTAS

„Project with multiple beneficiaries under the ERASMUS+ Programme” projektas

ARTISTS AND BOTANICAL GARDENS - CREATING AND DEVELOPING EDUCATIONAL INNOVATION

MENININKAI IR BOTANIKOS SODAI – UGDYMO INOVACIJŲ KŪRIMAS IR PLĖTRA

PROJEKTO VEIKLŲ METU SUKURTI 9 PAMOKŲ REKOMENDACINIAI PLANAI (ATSISIŲSTI).

Projekto Nr. 2020-1-IS01-KA227-SCH-082798 

Projekto vertė - 259.690 EUR

Projekto veiklų įgyvendinimo laikas: 2021.04.01 – 2023.12.31

Projekto tikslas – integruoti patyriminį mokymąsi, dalyvaujamąją pedagogiką ir meninius veiksmus Botanikos soduose, siekiant sukurti naujovišką mokomąją medžiagą pradinių klasių mokiniams. 

Projekto rezultatas. Trijų šalių (Airijos, Lietuvos ir Islandijos) mokslininkai, dirbantys botanikos soduose, kartu su menininkais ir pedagogais siekė integruoti patyriminį mokymąsi, dalyvaujamąją pedagogiką ir meninius veiksmus Botanikos soduose, ir sukūrė naujovišką mokomąją medžiagą pradinių klasių mokiniams – 9 pamokų, skirtų biologinei įvairovei, vandeniui ir dirvožemiui, metodines rekomendacijas ir planus (ABCDE pamokų planai) . Mokymų turinys apjungė kūrybiškumą ir nuodugnią gamtos pasaulio analizę bei suteikė mokytojams įrankius, padedančius padidinti mokinių įsitraukimą ir susidomėjimą gamtos mokslais.

Patirtinis mokymasis Botanikos soduose buvo panaudotas kaip pedagoginė priemonė efektyviau įsitraukiant mokinius. Projekto metu buvo vedamas dialogas tarp gamtos mokslų specialistų, menininkų ir mokytojų, kurie dirbo kūrybinėse dirbtuvėse su siekdami paruošti pamokų planus, pagrįstus JT tvarios plėtros tikslais. Veiklos vyko trijų šalių botanikos soduose: Vilniaus universiteto botanikos sode (Lietuva), Reikjaviko botanikos sode (Islandija) ir  Nacionaliniame Airijos botanikos sode Dubline (Airija). 
Galutinis projekto rezultatas – sukurtas tinklalapis, kuriame skelbiami 9 pamokų metodinės rekomendacijos ir planai keturiomis kalbomis (anglų, airių, lietuvių ir islandų). Trys pamokos yra skirtos Vandens temai, trys – Biologinės įvairovės temai, ir trys – Dirvožemio temai. Paruoštos metodinės rekomendacijos  gali būti naudojamos visų pedagogų siekiant skatinti  mūsų planetos gyvavimo ir žmonijos veiklų pusiausvyros poreikio supratimą, didinant raštingumą aplinkosaugos ir biologinės įvairovės temomis, puoselėjant jaunimo empatiją gamtai ir aplinkai. 

Projekto vadovė ir tyrėja Lietuvoje – VU Botanikos sodo Komunikacijos ir paslaugų skyriaus vadovė Aida V. Dobkevičiūtė.

Projekto tyrėjas ir mokslininkas Lietuvoje – VU Botanikos sodo Augalų kolekcijų skyriaus vadovas dr. Darius Ryliškis.

Projekto veiklos ir kūrybinės tyrėjų, mokslininkų, menininkų ir pedagogų dirbtuvės vyko Reikjavike (2022.08.06-11), Vilniuje (2022.10.11-13) ir Dubline (2023. 07.02-07). Projekto rezultatai pristatyti pedagogams trejuose tarptautinėse konferencijose Reikjavike (2022.08.12), Vilniuje (2022.10.14) ir Dubline (2023. 10.14). 

Projekto partneriai:

  • VILNIAUS UNIVERSITETAS  - Botanikos sodas (Lietuva)
  • STICHTING THE EUROPEAN REGIONAL COUNCIL OF INSEA (Nyderlandai)
  • LISTAHASKOLI ISLANDS (Islandija)
  • Laugarnesskóli (Islandija)
  • Grasagarður Reykjavíkur (Islandija)
  • Vilniaus Pavilnio progimnazija (Lietuva)
  • National Botanic Gardens of Ireland (Airija)
  • Scoil Mobhi (Airija)

Projekte pagrindinis dėmesys yra skirtas trims temoms: vandeniui (Islandija), biologinei įvairovei (Lietuva) ir dirvožemiui (Airija). Ugdymo turinio ir metodikos parengimas čia sprendžiamas per vizualaus meno perspektyvą ir gamtos mokslų lavinimą. Kūrybinėse dirbtuvėse mokytojams suteikiama erdvė ir galimybės naudoti kitokius mokymo metodus bei dirbti botanikos soduose. Šie metodai kuriami eksperimentiniu būdu, kai mokslas sutinka meną. Įvairių sričių menininkai, botanikos sodų ekspertai ir mokytojai eksperimentuoja su įvairiomis priemonėmis bei ištekliais, kuria sąlygas, kurios padiktuoja iš anksto nenumatytą ugdymo procesą bei jo eigą. Dirbdant kartu ir komunikuojant atsiranda galimybė dalintis įvairiomis patirtimis, sukurti kūrybingus mokymo metodus.

Pirmosios kūrybinės dirbtuvės, kurių tema buvo VANDUO, vyko Reyjaviko botanikos sode, Islandijoje. Kūrybinės dirbtuvės toliau keliavo į Vilniaus universiteto botanikos sodą, o 2023 m. liepą – į Dublino botanikos sodą Airijoje.

2021 m. spalio 17-20 d. įvyko pirmasis nenuotolinis projekto organizatorių ir projekto partnerių sąskrydis Reikjavike, Islandijoje. Posėdžiai dėl projekto įgyvendinimo vyko Reikjaviko Botanikos sode ir Savivaldybėje.

  

2022 M. KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS (2022.08.06-11)IR KONFERENCIJA (2022.08.12) REIKJAVIKE: VANDUO 

VANDUO yra gyvybės pagrindas, taip pat labai svarbus socialiniam bei ekonominiam vyksmui, sveikoms ekosistemoms ir pačio žmogaus išlikimui. Švaraus vandens ištekliai yra būtina sąlyga mažinant pasaulinę ligų naštą, gerinant žmonių sveikatą, gerovę ir produktyvumą. Šiandien vanduo yra pagrindinis iššūkis žmonijai klimato kaitos kontekste, nes yra esminis ryšys tarp klimato sistemos, žmonių visuomenės ir aplinkos. Apie tai buvo diskutuota menininkų, mokslinininkų ir pedagogų darbo baigiamojoje konferencijoje „Dialogas tarp meno ir mokslo” Reykjavike.
Dirbtuvėse pedagogams įvairių šalių menininkai ir mokslininkai pasiūlė įvairius užsiėmimus, kurie galės būti taikomi ir pritaikomi darbui su mokiniais. Dalyvaujantys mokytojai dirbo ir komunikavo kartu su profesionalais ypatingoje botanikos sodo erdvėje, kuri sudarė sąlygas ir net paskatino improvizaciją, kūrybiškumą ir kritišką pedagoginį požiūrį. Čia dalyviai turėjo galimybę kurti naujus mokymosi būdus integruojant gamtos mokslus ir meninį ugdymą, teikti pirmenybę kūrybiškumui, kritiniam mąstymui ir bendram tyrinėjimui.
Į dirbtuves Islandijoje dirbti su pedagogais vyko menininkė Dovilė Dagienė, mokslininkas dr. Darius Ryliškis, projekto vadovė Lietuvoje Aida V. Dobkevičiūtė ir projekto partnerės Pavilnio progimnazijos mokytojos.

Nuotraukose: 1) VANDUO Islandijoje; 2) Lietuvos kūrybinės dirbtuvės tema „Vanduo" kartu su menininke Dovile Dagiene ir mokslininku dr. Dariumi Ryliškiu Reykjaviko botanikos sode; 3) VU BS Augalų skyriaus vadovas dr. darius Ryliškis veda užsiėmimą su pedagogais iš Islandijos; 4-6) Lietuvos grupės kūrybinės dirbtuvės tema „Vanduo"; 7) projekto ABCDE vadovė Ásthildur B. Jónsdóttir (dešinėje, Islandija) ir InSEA (International Society for Education Through Art) atstovė dr. Patsey Bodkin konferencijoje "Dialogas tarp mokslo ir meno"; 8) konferencijoje pranešimą "Incorporation of Nature and Art Projects in Vilnius University Botanical Garden Activities" skaitė VU BS Komunikacijos ir paslaugų skyriaus vadovė Aida V. Dobkevičiūtė; 9) projekto organizatoriai Reykjaviko, Vilniaus universiteto ir Dublino botanikos soduose: Björk Þorleifsdóttir (Islandija), Aida V. Dobkevičiūtė (Lietuva) ir Felicity Gaffney (Airija); 10) Pavilnio progimnazės mokytojų komanda; 11) kolegų iš Airijos kūrybinės dirbtuvės.

1)2)3)

4)5)6)

7)8)9)

 

10)11)12)

2022 M. PROJEKTO ABCDE KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS IR KONFERENCIJA VILNIUJE: BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ

Spalio 11–13 d. VU Botanikos sode šurmuliavo, dirbo ir kūrė mokslininkai, menininkai ir mokytojai iš Airijos, Lietuvos ir Islandijos. Čia vyko kūrybinės dirbtuvės biologinės įvairovės tema, - projekto „Menininkai ir botanikos sodai -  ugdymo inovacijų kūrimas ir plėtra“ (Artists and Botanical Gardens – Creating and Developing Educational Innovation, ABCDE), finansuojamas Erasmus+ fondo.  Kūrybinėse dirbtuvėse mokslas susitiko su menu. Įvairių sričių menininkai, botanikos sodų ekspertai, gamtos mokslų specialistai ir mokytojai eksperimentavo su įvairiomis priemonėmis bei ištekliais, kūrė sąlygas, kurios padiktavo iš anksto nenumatytą ugdymo procesą bei jo eigą.

Skirtingas dirbtuvių programas paruošė trys mokslininkų ir menininkų komandos: menininkė Greta Kardi ir dr. Darius Ryliškis (Lietuva), Menininkė Eileen Hutton ir mokslininkė Kate Flood (Airija), menininkė Þorgerður Ólafsdóttir ir botanikas Einar Þorleifsson (Islandija). Net 48 dalyviai, mokytojai iš Airijos, Lietuvos ir Islandijos mokyklų bei darželių, tris dienas mokėsi kartu su specialistais. Biologinės įvairovės tema VU Botanikos sodo Pomologinių kolekcijų grupės specialistai projekto dalyviams paruošė ypatingą rudens gėrybių, – šermukšnių, svarainių, aktinidijų, spanguolių, bruknių, vynuogių ir kt. –parodą ir degustaciją.

Kūrybinėse dirbtuvėse buvo siekiama integruoti patirtinį mokymąsi, dalyvaujamąją pedagogiką ir meninius veiksmus botanikos sodų erdvėse. Eksperimentuojant buvo kuriama naujoviška mokomoji medžiaga pradinių ir pagrindinių klasių mokiniams. Mokymų turinys apjungė kūrybiškumą ir nuodugnią gamtos pasaulio analizę ir suteikė mokytojams įrankius, padedančius padidinti mokinių įsitraukimą ir susidomėjimą gamtos mokslais. Patirtinį mokymąsi botanikos soduose panaudojus kaip pedagoginę priemonę, mokiniai labiau įsitraukia, atsiranda įvairesnių mokymosi galimybių ir estetikos. Todėl kūrybinėse dirbtuvėse buvo siekiama užmegzti dialogą tarp gamtos mokslų specialistų, menininkų ir mokytojų.

Spalio 14 d. kūrybinį ir edukacinį vyksmą sode užbaigėme tarptautine edukacinių erdvių konferencija „Biologinė įvairovė ir menas: mokyklų edukacinių erdvių galimybės“, kurią  organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Vilniaus universiteto botanikos sodu ir ABCDE projekto partneriais. Konferencijos tema – mokyklų edukacinių erdvių bei gamtinių meninės raiškos elementų kūrybinis pritaikymas, dalykinių jungčių paieška ir panaudojimas. Renginys sukvietė virš 120 mokytojų ir edukatorių iš įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų.

Organizatorių vardu konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro l. e. direktoriaus pareigas Gitana Viganauskienė ir VU Botanikos sodo Komunikacijos ir paslaugų skyriaus vadovė Aida V. Dobkevičiūtė. Konferencijoje dalyviai susipažino su naujausiomis tendencijomis, idėjomis ir siūlymais, kaip kurti mokyklų edukacines erdves bei kokiais inovatyviais metodais skatinti vaikų kūrybiškumą ir gamtos pažinimą. Mokslininkas, edukologas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius dr. Sergejus Neifachas kartu su Leonu Kleniausku, darželio STEAM laboratorijos vadovu, pristatė savo sukauptas patirtis ir inovacijas. Tarptautinės organizacijos InSEA (The International Society for Education through Art) valdybos narė Dr. Patsey Bodkin pristatė draugijos veiklas ir patirtis. Tarptautinio projekto ABCDE kūrybinių dirbtuvių ir jų rezultatų pritaikymu ugdyme pasidalino švietimo specialistai iš Islandijos, Airijos ir Lietuvos. O projekto ABCDE vadovė Ásthildur B. Jónsdóttir pristatė pirmuosius projekto rezultatus pranešime „Menininkai ir botanikos sodai – ugdymo inovacijų kūrimas ir plėtra“. Apie augalų ir žmogaus ryšį papasakojo botanikė, VU Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto mokslininkė ir dėstytoja dr. Radvilė Rimgailė-Voicik. Kas yra fitografija ir kaip ji gali būti naudojama šiuolaikinės edukacijos procese supažindino menininkė, Vilniaus fotografijos meno centro vadovė Dovilė Dagienė.

Dalyviai iš 16 Lietuvos mokyklų ir darželių ne tik stebėjo konferenciją, bet ir pristatė savo patirtį bei idėjas stendiniuose pranešimuose. Juose atsispindėjo originalūs sumanymai ir praktinės patirtys, kaip vidaus ir lauko edukacines erdves padaryti naudingas ir patrauklias įvairaus amžiaus vaikams ir sėkmingai jas pritaikyti ugdymo procese. Dalyvių stendinius pranešimus pakomentavo Vilniaus miesto savivaldybės ekologė dr. Ona Motiejūnaitė.

Konferencijos pabaigoje buvo apdovanotos Mokyklų edukacinių erdvių 2022 m. konkurso nugalėtojos. Trims dešimtims mokyklų buvo įteiktos nugalėtojų lentelės ir dovanos. Dar penkios ugdymo įstaigos, kurios šiais metais nepateko tarp nugalėtojų, bet išsiskyrė originalumu, savitumu, taip pat buvo paminėtos ir apdovanotos.

NUOTRAUKŲ GALERIJA

    

    

  

    

  

    

  

2023 M. PROJEKTO ABCDE KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS DUBLINE: DIRVOŽEMIS

Dirvožemis ir tvarus jo naudojimas yra gyvybiškai svarbūs siekiant sukurti buveines, palaikančias biologinę įvairovę. Daugiau nei 33% Žemės dirvožemio jau yra suardyta ir suniokota. Todėl, sparčiai didėjant gyventojų skaičiui pasaulyje ir kylant klimato kaitos grėsmei, tvarios dirvožemio sistemos vaidins esminį ir lemiamą vaidmenį užtikrinant Žemės gyventojų aprūpinimą maistu ateityje.

Liepos 2–7 d. Nacionaliniame Airijos botanikos sode projekto „Menininkai ir botanikos sodai -  ugdymo inovacijų kūrimas ir plėtra“ (Artists and Botanical Gardens – Creating and Developing Educational Innovation, ABCDE), dalyviai ir svečiai tęsė kūrybines dirbtuves dirvožemio tema. Kaip ir ankstesnėse kūrybinėse dirbtuvėse Reikjavike ir Vilniuje, čia mokslas susitiko su menu.

Skirtingas dirbtuvių programas paruošė trys mokslininkų ir menininkų komandos: menininkė Mary Hoy  (Airija) ir dr. Darius Ryliškis (Lietuva), menininkė Penelope Lancey ir mokslininkė Kate Flood (Airija), menininkė Maía Sjöfn ir mokslininkas Hjörtur Þorbjörnsson (Islandija). Daugiau kaip 50 dalyvių iš Airijos, Lietuvos ir Islandijos mokyklų bei darželių tris dienas dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse su specialistais ir menininkais. 

Kūrybines dirbtuves, skirtas moliui ir durpėms, paruošė Airijos komanda menininkė Penelope Lancey ir dr. Kate Flood. Dirbtuvių tikslas buvo paskatinti meninę saviraišką, mokslinį stebėjimą ir supratimą apie dirvožemio sluoksnių ir gyvybės dirvožemyje ryšį. Tai kūrybiškas ir praktiškas požiūris į gamtos pasaulio pažinimą, kartu skatinant aplinkosauginį sąmoningumą.

Apie kompostavimo svarbą dirbtuves vedė airių dailininkė Mary Hoy ir dr. Darius Ryliškis.  Mokymų tikslas –  paskatinti dalyvius užsiimti kūrybine veikla, kurioje meninė raiška susitapatina su ekologiniu sąmoningumu, ugdomas supratimas kaip atsakingai ir efektyviai naudoti natūralias medžiagas, kokia yra kompostavimo nauda tvaresnei ateičiai.

Kūrybine dirbtuves „Rašalas iš dirvožemio” vedė menininkė Maía Sjöfn ir mokslininkas Hjörtur Þorbjörnsson. Šiose dirbtuvėse dalyviai pirmiausiai gamino rašalą iš dirvožemio, ir vėliau kūrė  meno kūrinius naudodami pačių pasigamintą rašalą.

NUOTRAUKŲ GALERIJA

    

   

    

2023 M. SPALIO MĖN. DUBLINE VYKO PROJEKTO ABCDE BAIGIAMIEJI POSĖDŽIAI IR TARTAUTINĖ KONFERENCIJA

2023 m. spalio 14 d. Airijos nacionaliniame botanikos sode Dubline įvyko baigiamoji projekto tarptautinė konferencija „Meno ir mokslo sintezė". Daugiau kaip 100 konferencijos dalyvių susirinko išgirsti kokių rezultatų pasiekė mokslininkai ir menininkai, bendradarbiaudami su botanikos sodais, kuriant ir plėtojant švietimo naujoves.

Dalyviai susipažino su iššūkiais ir pasiekimais įgyvendinant novatorišką ERASMUS+ projektą Islandijos, Airijos ir Lietuvos botanikos soduose, su per trejų metų programą sukurtais darbais ir sukaupta patirtimi eksperimentuojant su įvairiomis interaktyviomis edukacinėmis veiklomis kartu su mokytojų komanda.  Konferencijos dalyvius ir pranešėjus pasveikino Airijos nacionalinio botanikos sodo Švietimo skyriaus vadovė Felicity Gaffney ir projekto vadovė dr. Ásthildur Jónsdóttir. Apie meno ir mokslo sintezę interaktyviose edukacinėse veiklose ir pamokose gamtinėje aplinkoje diskutavo projekto kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavę mokytojai Aengus Collins, Áslaug Ívarsdóttir ir Margarita Ruzgaitė. Tarpdisciplininio mokymosi potencialą botanikos soduose aptarė Vilniaus universiteto botanikos sodo Komunikacijos ir paslaugų skyriaus vadovė Aida V. Dobkevičiūtė, Reikjaviko botanikos sodo Edukacinių programų skyriaus vadovė Björk Þorleifsdóttir ir Felicity Gaffney. Dalyvius su INSEA veikla  supažindino Patsey Bodkin (NCAD, Nacionalinis meno ir dizaino koledžas). Apie kūrybiškumą ir mokymąsi lauke bei vaizduotės galią kalbėjo Bath Spa universiteto dr. Penny Hay ir Dublino universiteto atstovas  dr. Vlad Petre Glăveanu. Konferencijoje dalyvavo menininkai Mary Hoy, Penny Monaghan, Leanne Mullen, Greta Kardi ir mokslininkė Dr. Kate Flood, kurie konferencijos pabaigoje pravedė dalyviams kūrybines dirbtuves.

NUOTRAUKŲ GALERIJA