Vilniaus universitetas

MENIU

Informacinis centras ir buvęs malūnas

Vilniaus universiteto botanikos sode esantis malūnas pastatytas XIX a. viduryje, dvarą valdant J. M. Lopacinskiui. Šeimininkė Dorotėja Marikonytė-Lopacinskienė labai sumaniai tvarkėsi dvare, jos pastangomis buvo restauruoti rūmai, išplėsta ūkinė dalis, sutvarkyti tvenkiniai ir parkas. Per I-ąjį Pasaulinį karą visi pastatai (tame tarpe ir malūnas) smarkiai nukentėjo ir ilgą laiką buvo apleisti.

Kairėnų malūnas - būdingas romantizmo laikotarpio dvarų ūkinis statinys, pastatytas iš akmenų mūro. Garo malūnui pritaikytas XIX a. vid.-XX a.pradžioje. Jis stovi šlaite, į rytus nuo rūmų, prie buvusio ūkinio kiemo. Stačiakampio plano (su nedidele iškyša vakarų pusėje), 2 aukštų, su mansarda. Pietinis galas dėl aukštesnio reljefo yra vieno aukšto, su pusrūsiu. Sienos netinkuotos akmenų mūro su raudonų plytų dekoru. Masyvios vidaus pertvarkos ir cilindriniai I aukšto skliautai iš plytų, kitos perdangos medinės. I aukšto grindys buvo išklotos Metlacho plytelėmis. Pagrindinį fasadą išryškina vidurinė 3 tarpsnių iškyša su trikampiu frontonu. Langai ir durys su plytų apvadais, sienų kampus pabrėžia plytomis imituoti rustai. Karnizas ir pastogė dekoruoti dantukiniu plytų ornamentu. Pietų fasadas simetriškas, su dvivėrėmis durimis ir apvado jungiamais pastogės langeliais.

Kairėnų dvaro vietovė visą laiką būdavo šaltiniuota, yra išlikusi šaltinių maitinamų tvenkinių sistema, o pagrindinio šaltinio tėkmė suformavusi  upeliuką, kurio vanduo gražiai keliauja terasomis, krisdamas iš tvenkinio į tvenkinį. Kadaise Kairėnų šaltinių vanduo suko vandens malūno ratą. Išlikę duomenų, kad Lopacinskių valdymo laikotarpiu malūnas aprūpindavo Vilniaus miestą gerais kvietiniais miltais. Šiuo metu malūno aplinka gražiai sutvarkyta, o šaltinio versmės vieta – išgrįsta akmenimis.

2003-2009 metais Kultūros paveldo departamento skirtomis lėšomis VU Botanikos sode atlikti buvusio dvaro malūno konservavimo darbai, 2005 m. renovuotas malūno stogas. O 2007-2008 m. įgyvendintas investicinis projektas, kuris buvo finansiškai paremtas ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis (bendra jo vertė 7,3 mln. Lt). Buvo rekonstruoti trys buvusio dvaro pastatai – malūnas, arklidės ir vežiminė.

Šiuo metu malūno antrajame aukšte įsikūręs Informacinis centras. Čia vyksta įvairūs renginiai - konferencijos, seminarai, parodos, nuomojama asmeninėms šventėms.

Pusrūsyje įsikūręs restoranas "Maisto imperija".