Vilniaus universitetas

MENIU

Kalendorius

KONFERENCIJA "GĖLININKYSTĖS POKYČIAI IR NAUJOS TECHNOLOGIJOS"

2017-04-28

Kviečiame į Tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją !

Gėlininkystės pokyčiai ir naujos technologijos“, kurioje išgirsite ne tik Lietuvos, bet ir iš užsienio atvykusių lektorių pranešimus, galėsite pasidalinti darbo patirtimi ir įžvalgomis ateičiai.

Konferencijos data: 2017 m. balandžio 28 d. 10 – 17 val.

Konferencijos vieta: Vilniaus universiteto botanikos sodo Muziejaus konferencijų salėje (Kairėnų g. 45)

Organizatoriai: Vilniaus universiteto botanikos sodas bei Lietuvos gėlininkų sąjunga.

Registruotis el. paštu: regina.juodkaite@gmail.com

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Vedančios: dr. Regina Juodkaitė ir dr. Gitana Štukėnienė

9.30–10.00 Dalyvių registracija

10.00 – 10.15 Konferencijos atidarymas

Dr. Audrius Skridaila, VU Botanikos sodo direktorius

Dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybė, LGS

10.15–10.45 Floriculture in the Netherlands, new technologies and challenges. Hans Anvelink (Olandija)
10.45–11.15 Introduction and perspectives of herbaceous plants in Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus. Dr. N. Lunina, dr. N. Belausova  (Baltarusija)
11.15–11.45 Šiuolaikiniai želdynų formavimo savitumai. Vladimiras Eicher-Lorka, landšafto architektas, selekcininkas

11.45–12.15 Vertikalusis ir stogo apželdinimas VU Botanikos sode.  Raimonda Šimėnaitė, VU Botanikos sodas

12.15–13.15 Pietūs

13.15–13.45 Žaliųjų erdvių kūrimas. Paunksminiai augalai.  Sigutis Obelevičius, botanikas Anykščių rajono vicemeras

13.45–14.45  Ligų ir kenkėjų plitimą dekoratyviuose augaluose įtakojantys veiksniai.
Dr. Alma Valiuškaitė, LAMMC Sodininkystės ir Daržininkystės Institutas.
Dekoratyviųjų augalų apsauga nuo ligų ir kenkėjų.  Dr. Elena Survilienė, LAMMC Sodininkystės ir Daržininkystės Institutas, UAB "Chemcentras"
14.45–15.00 Kavos pertraukėlė
15.00–15.20 Gėlynai urbanizuotoje aplinkoje: su kokiais iššūkiais susiduria Klaipėdos miestas ir rajonas? Dr. Rita Nekrošienė, Elena Daubarienė, Klaipėdos universiteto botanikos sodas

15.20–15.50 Erikinių (Ericaceae Juss.) augintojos akimis – Švedijos, Danijos sodų dermė. Vitalija Pribušauskaitė, VU Botanikos sodas

15.50–16.00 Lelijų (Lilium L.) selekcija Lietuvoje.  Dr. Stasė Dapkūnienė, VU Botanikos sodas, LGS

16.00–16.15  Gėlininkystės pokyčiai pasaulyje ir Lietuvoje.  Dr. R.Juodkaitė, VU Botanikos sodas, LGS

16.15–17.00 Stendinių pranešimų pristatymas

Floristinių darbų parodos:

Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studentų darbų paroda, vadovė dėstytoja Vida Gruzdienė.

Vilniaus statybininkų rengimo centro Dekoratyvinio apželdinimo studentų paroda, vadovė dėstytoja Laima Juškėnienė

Stendiniai pranešimai:

Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas:

Rododendrų (Rhododendron L.) fitoftorozė VU Botanikos sode. Dovilė Čepukoit

Vilniaus universiteto Botanikos sodas:

Naujausios vilkdalgių (Iris L. ) rūšys ir veislės VU Botanikos sode. Gražina Busevičiūtė

Bijūnų (Paeonia L.) kolekcija VU Botanikos sode. Sandra Gataveckienė

Smulkiasvogūninių gėlių panaudojimas želdynuose pagal Nyderlandų patirtį.  Edita Jakubauskaitė

Tulpių (Tulipa L.) atrankos kriterijai VU Botanikos sode. Viktorija Juozulynaitė

Miežių (Hordeum L.) homeozinių žiedo/žiedyno raidos mutantų panaudojimas dekoratyvinėms reikmėms. Raimondas Šiukšta, dr. Virginija Vaitkūnienė

Daugiamečiai žoliniai dekoratyvūs augalai VU Botanikos sode. Dr. Gitana Štukėnienė

Paprastųjų alyvų (Syringa vulgaris L.)  veislių mikrovegetatyvinis dauginimas VU Botanikos sode. Irena Žiemytė, VUBS, dr. Stasė Dapkūnienė, Augalų genų bankas,  VU BS

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas:

Krūmai miesto gatvių želdynuose. Dr. Vilija Snieškienė

Dekoratyvios ežiuolės (Echinacea Moench) VDU Kauno botanikos sode. Indrė Lukšytė, dr. Vilija Snieškienė.

Dažnesnės pavasarį pasireiškiančios augalų ligos VDU Kauno botanikos sode. Dr. Antanina Stankevičienė

Bijūno (Paeonia L.) grybinės ligos. Dr. Antanina Stankevičienė

VDU Kauno botanikos sodo oranžerijos kolekcijos vertinimas.  Dr. Judita Varkulevičienė.

Retų ir nykstančių augalų biologinės įvairovės išsaugojimas VDU Kauno  botanikos sodo oranžerijoje. Dr. Judita Varkulevičienė

Augalų rūšys, turinčios vaistinių savybių VDU Kauno botanikos sodo oranžerijoje. Dr. Judita Varkulevičienė.

Šiaulių universiteto botanikos sodas:

Retos alpinių augalų rūšys Šiaulių universiteto botanikos sode. Dr. Rimanta Vainorienė

Lietuvos edukologijos universitetas:

Asmeninių žaliųjų erdvių kūrimas darbo vietose.  Teresė Jokšienė, Vilniaus kolegija

Aspirino poveikis augalų auginimui. Odeta Bartasevičiūtė

Natūralistinių želdinių panaudojimo miesto teritorijose galimybės. Svetlana Jeljaševič, Rūta Jurgelionytė.

Vietinių augalų panaudojimas urbanizuotose teritorijose. Natalija Krestnikova

Naujausios želdynų dizaino tendencijos Čelsio gėlių parodoje. Jovita Veličkaitė, Eglė Meidutė