Vilniaus universitetas

MENIU

Plačialapio miško buveinė B-4

Botanikos sodo plačialapių miškas yra penkiaaukštis. Viršutinį aukštą formuoja plačialapiui miškui būdingi augalai: paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.), mažalapė liepa (Tilia cordata Mill.). Drėgnesniuose dirvožemiuose paprastąjį ąžuolą keičia paprastasis uosis (Fraxinus excelsior L.), kuris tolerantiškas drėgmės pertekliui ar net užtvindymui. Kiti plačialapiai medžiai paprastasis klevas (Acer platanoides L.), kalninė guoba (Ulmus glabra Huds.) miške auga kaip priemaiša.

Žemesnį aukštą reprezentuoja paprastasis šermukšnis (Sorbus aucuparia L.), auga paprastoji eglė (Picea abies (L.) H. Karst.), pomiškyje pasitaiko plaukuotojo beržo (Betula pubescens Ehrh.).
Krūmų aukštas vidutinio tankumo, dažniausiai auga paprastasis lazdynas (Corylus avellana L.), paprastasis sausmedis (Lonicera xylostemum L.), europinis ir karpotasis ožekšniai (Euonymus europeus L., E. verrucosus Scop.), kalninis serbentas (Ribes alpinum L.).
Žolinė danga tanki, vešli, iš trijų poardžių: pirmasis poardis tai aukštos žolės: paprastoji garšva (Aegopodium podagraria L.), didysis eraičinas (Festuca gigantea (L.) Vill.), vilnotasis vėdrynas (Ranunculus lanuginosus L.), miškinė sorokė (Milium effusum L.); antrasis vidutinio aukščio žolės: tamsioji plautė (Pulmonaria obscura Dumort.), keturlapė vilkauogė (Paris quadrifolia L.), krūmokšninė žliūgė (Stellaria holostea L.), geltonžiedis šalmutis (Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. et Polatschek), varpotoji juodžolė (Actaea spicata L.), baltažiedė ir geltonžiedė plukės (Anemone nemorosa L., A. ranunculoides L.), pavasarinis švitriešis (Ficaria verna Huds.), paprastasis rūtenis (Corydalis solida Clairv.), gegužinė žvynšaknė (Lathraea squamaria L.); trečiasis - žemos žolės, pvz., europinė pipirlapė (Asarum europeum L.), triskiautė žibuoklė (Hepatica nobilis Mill.) ir kt.
Samanų danga reta.
Plačialapių miške ir senajame parke vakarais galima pamatyti šikšnosparnių.

misko_buveine

                            Plačialapio miško buveinė

Plačialapio miško buveinė                                  Varpotoji juodžolė

 

Kelminis papartis                                         Vilnotasis vėdrynas

Miškinė miglė                                                 Paprastasis sausmedis

Paprastosios pakalnutės lapai                          Pirštuotoji viksva

Paprastoji žemuogė                                        Plaukuotasis kiškiagrikis