Vilniaus universitetas

MENU

O nas

Główne kierunki działalności naukowej Ogrodu:

  •    Zbieranie genofondu I doświadczenia z roślinami ozdobnymi, zielnymi i drzewiastymi.
  •    Zbieranie genofondu I doświadczenia, wprowadzenie do kultury i wybór małych roślin owocowych.
  •     Badania mutagenności i niestabilności genetycznej roślin (jęczmieńia, fasoli i inych), zbieranie kolekcji genetycznych mutantów.
  •     Badania technologii mikro rozmnażania roślin in vitro.

W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wileńskiego 5 działów:

  • Dział do stosunków z publicznością.
  • Dział obsługi programów naukowych.
  • Dział Vingis (Zakretu). 
  • Dział zbiorów roślin. 
  • Dział gospodarki.

Zbiory roślin w działach:

  •   Dział Dendrologii - 2500 taksonów,
  •   Dział Kwiaciarstwa - 3200 taksonów,
  •   Dział Pomologiczny - 750 taksonów,
  •   Dział Genetyki Roślin - 500 taksonów,
  •   Dział Systematyki i Geografii roślin - 3000 taksonów,
  •   Pracownia badan fizjologicznych i biochemii Roślin - 100 taksonów (in vitro),
  •   Oranżerii – 700 taksonów.


Teren i jego położenie geograficzne:

  •  Ogród powierzchni 199 ha
  •  Szerokość geograficzna 54 ° 41 'długości 25 ° 14', wysokości 130-180 m npm.


Warunki klimatyczne:

  •   Maksymalna temperatura + 35,4 ° C
  •   Minimalna temperatura -37,2 ° C

Wirtualny spacer