Vilniaus universitetas

MENU

Oddziały

W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wileńskiego 5 działów:

Dział do stosunków z publicznością.
Dział obsługi programów naukowych.
Dział Vingis (Zakretu).
Dział zbiorów roślin.
Dział gospodarki.