Vilniaus universitetas

MENIU

Naujienos

SODO LANKYMAS ŽIEMOS SEZONU

Iškritus sniegui, VU Botanikos sode yra sudaryta galimybė lankytojams būti parke, smėliu barstomi takai pėstiesiems.

Įsigyti bilietą  į Botanikos sodą galima kiekvieną savaitės dieną Kasos darbo laiku iki 18 val. BILIETŲ KAINOS skelbiamos ČIA.

Įsigijusiems mėnesinį ar metinį lankytojo bilietą, Botanikos sodą lankyti galima iki 21 val. (bilietas parodomas sodo apsaugos darbuotojui). 

ŽIEMOS SEZONO LANKYMO ŽEMĖLAPIS BUS NUOLATOS TIKSLINAMAS! 

ATSISIŲSTI ATNAUJINTĄ ŽEMĖLAPĮ ČIA.

VISŲ SODO LANKYTOJŲ PRAŠOME LAIKYTIS KARANTINO REIKALAVIMŲ, DĖVĖTI VEIDO KAUKES, LAIKYTIS ATSTUMŲ,

SUSIPAŽINTI SU REKOMENDACIJOMIS DĖL ELGESIO SODE ŽIEMOS METU IR GERBTI KITUS LANKYTOJUS.

VU BOTANIKOS SODAS YRA ATIDARYTAS LANKYTOJAMS: PĖSTIESIEMS, ŠEIMOMS, ATVYKSTANTIES ČIUOŽTI ROGUTĖMIS IR SLIDĖMIS. TAČIAU SODAS NETEIKIA SLIDINĖJIMO AR KT. PASLAUGŲ, SODO PATALPOS (IŠSKYRUS WC) YRA UŽDARYTOS.  PRAŠOME LANKYTOJŲ SSIPAŽINTI SU REKOMENDACIJOMIS KAIP ELGTIS SODE (ŽEMIAU), GERBTI KITUS LANKYTOJUS, BŪTI SAUGIEMS IR RŪPINTIS VISŲ SAUGUMU!

LANKYMO ŽEMĖLAPIS NUOLATOS TIKSLINAMAS, BŪKITE DĖMESINGI!

 

 

ŠIANDIEN SVARBU ŽINOTI:

 • PĖSČIŲJŲ IR ROGUČIŲ ZONOSE SLIDINĖTI GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA!
 • vadovaukitės sode įspėjamaisiais ženklais ir ŽEMĖLAPIU;
 • trasų klasikiniam lygumų slidinėjimui nėra, dauguma takų ir trasų nėra apšviesti.

Rekomendacijos dėl elgesio Vilniaus universiteto (VU) botanikos sode žiemos metu

1. Bendrosios nuostatos

1.1. VU Botanikos sodas (toliau – Botanikos sodas) yra atviras plačiajai visuomenei, jis priima lankytojus šiam tikslui pritaikytose teritorijose visus metus. Lankymo tvarką reglamentuoja VU Tarybos, Senato nutarimai, rektoriaus ir Botanikos sodo direktoriaus įsakymai, Botanikos sodo vidaus tvarkos ir lankymo taisyklės.

1.2. Botanikos sode vyksta nuolatiniai sodo tvarkymo darbai visoje teritorijoje, Botanikos sodo darbuotojų ir spec. technikos judėjimas. Žiemą, esant tam palankioms klimato sąlygoms, lankytojams sudaromos sąlygos aktyviai judėti ir sportuoti. Šioms veikloms yra papildomai įrengiamos: sezoninės slidinėjimo trasos, kurios apima atskiras teritorijas; vietos pritaikytos čiuožimui ant ledo; vietos pritaikytos čiuožimui rogutėmis, snieglentėmis (ar pan. inventoriumi); takai pėstiesiems.

1.3. Vykdant šių taisyklių 1.2 punkte nurodytas veiklas ir siekiant užtikrinti Botanikos sodo darbuotojų bei Botanikos sodo lankytojų saugumą, lankantis sode galioja bendrosios sodo lankymo taisyklės, Lietuvos respublikos Vyriausybės įvesti apribojimai dėl karantino įvedimo, susiję su Covid  -19 pandemija. Taip pat siekiant užtikrinti sodo lankytojų besinaudojančių slidinėjimo trasomis  sode  saugumą ir sveikatą galioja ir šios - Botanikos sodo žiemos trasų (toliau – trasos) naudojimo ir elgesio trasose rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos).

1.4. Šios Rekomendacijos galioja šaltuoju metų laiku nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 19 d. 


1.5. Botanikos sode atitinkamai parengtose teritorijose trasos (vietos, takai) yra kelių tipų:

 • skirtos profesionaliems arba patyrusiems slidininkams slidinėjimui lygumų slidėmis klasikiniu ir laisvuoju būdu;
 • skirtos slidinėjimui mėgėjams (nepatyrusiems ar mažai patyrusiems slidininkams);
 • skirtos čiuožimui rogutėmis, snieglentėmis (ar pan. inventoriumi);
 • skirtos ėjimui/vaikščiojimui (tame tarpe Šiaurietiškam ėjimui su lazdomis be slidžių).

1.6. Teritorijos ir trasos teritorijose yra pažymėtos skirtingomis spalvomis pagal sudėtingumo lygmenį pradedantiesiems ir patyrusiems slidininkams (toliau – sudėtingumo lygmuo). Judėjimo trasomis kryptys yra nurodytos rodyklėmis. Kita informacija, nurodymai ir draudimai yra pateikiami sutartiniais ženklais. Ženklai yra pastatomi pačiose teritorijose ir trasose, taip pat nurodomi žemėlapyje:

 • sutartiniai ženklai mėlyname fone yra nurodymai kaip teisingai elgtis trasose;
 • sutartiniai ženklai raudoname fone yra įspėjamieji ir draudžiantys eismą;
 • rodyklės ženkluose nurodo teisingą eismo kryptį, o jų spalva – trasos sudėtingumo lygmenį.

1.7. Teritorijų ir trasų žemėlapis (toliau – žemėlapis) yra neatskiriama šių Rekomendacijų dalis.

1.8. Botanikos sodo lankytojai žiemą (toliau – Naudotojai) pasirinkdami atitinkamo sudėtingumo trasą turi patys įvertinti savo sveikatą, jėgas,  galimas rizikas trasose bei savo sugebėjimus jas įveikti:

 • profesionalios trasos (pažymėtos baltos spalvos rodyklėmis mėlyname ženkle)  skirtos gera sveikata, ištvermingumu, gerai įvaldyta slidinėjimo technika pasižymintiems (gebantiems dideliu greičiu leistis nuo stačių šlaitų, daryti staigius posūkius sudėtingame reljefe su kliūtimis, pajėgiantiems sparčiai kilti į ilgas įkalnes) slidininkams;
 • mėgėjų trasos (pažymėtos geltonos spalvos rodyklėmis mėlyname ženkle), įrengtos lėkštame reljefe ir skirtos visiems lėčiau judantiems slidininkams, įskaitant ir slidininkus su traukiamomis plačiavėžėmis rogutėmis;
 • vietos, parengtas čiuožimui rogutėmis, snieglentėmis (ar pan. inventoriumi), pažymėtos sutartiniais ženklais žalioje teritorijoje (žr. žemėlapį)), skirtos  visiems naudotojams, kurie laikosi saugumo reikalavimų: leidžiasi šlaitu žemyn tik įsitikinus, kad visame numatomame nusileidimo kelyje nėra ir tikėtina kad neatsiras kliūčių (kitų asmenų, palikto inventoriaus ar objektų, į kuriuos atsitrenkus galima susižeisti ir sužeisti kitus asmenis) saugiam nusileidimui; nečiuožia kartu su kitais dėl galimo nesaugaus kelių susikirtimo; tinkamai ir saugiai naudoja inventorių vengiant sužeisti save ar kitą asmenį;
 • vietos (takai) (pažymėtos sutartiniais ženklais žalioje teritorijoje (žr. žemėlapį)), parengtos visiems naudotojams ėjimui/vaikščiojimui.

1.9. Botanikos sodo lankytojai vadovaudamiesi šiomis rekomendacijomis gali naudotis trasomis nuo to momento, kai nusiperka Botanikos sodo kasoje lankytojo bilietą (toliau – bilietas) arba kitaip teisėtai įgyja tokią teisę: įsigyja mėnesio ar metinį bilietą, gauna patvirtintos formos leidimą (pagal 2016-01-10 įsakymu Nr. 1 patvirtintas Botanikos sodo lankymo Taisykles), arba administracijos patvirtinimą, kad gali lankytis Botanikos sode pasirašytų sutarčių ar kitu teisėtu pagrindu.

1.10. Teisę naudotis Botanikos sodo trasomis turi visi fiziniai asmenys, nepriklausomai nuo amžiaus, įsigiję sodo lankytojo bilietą ar kitą tai leidžiantį dokumentą (kaip nurodyta šių Rekomendacių 1.9 punkte). Tačiau nepilnamečiai iki 14 m. amžiaus turėtų naudotis trasomis tik tiesiogiai prižiūrimi pilnamečių asmenų.
1. 10. Botanikos sodas sudaro galimybę visiems sodo lankytojams naudotis skirtingo sudėtingumo lygio ir paskirties trasomis (žr. žemėlapį), tačiau neatsako už trasų pasirinkimą.

1.11. Trasose negalima turėti (atsivesti, atsinešti) bet kokių gyvūnų.

1.12. Trasų naudotojai, be šių Rekomendacių 1.1 punkte išvardintų dokumentų reikalavimų, privalo laikytis ir kitų LR galiojančių įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių tvarką viešose vietose, reikalavimų.

 2. Rekomendacijos Botanikos sodo lankytojams žiemos metu, kai yra įrengtos ir veikia slidinėjimo trasos

2.1. Botanikos sodo lankytojai žiemą turi teisę naudoti sode įrengtas trasas slidinėjimui lygumų slidėmis, čiuožimui rogutėmis, snieglentėmis (ar pan. inventoriumi) (toliau – inventorius), o vietas su paruoštais takais – ėjimui. 
2.2. Trasose leidžiama naudoti tiktai techniškai tvarkingą inventorių. Naudotojas turi įsitikinti savo inventoriaus technine būkle nepriklausomai nuo to, ar jie naudoja savo inventorių ar išsinuomotą iš trečiųjų asmenų. 
2.3. Trasose, kurios skirtos slidinėti lygumų slidėmis klasikiniu ir laisvuoju būdu draudžiama čiuožti rogutėmis (ar pan. inventoriumi), eiti pėsčiomis. Čiuožimui rogutėmis, snieglentėmis (ar pan. inventoriumi), ėjimui galima naudoti tik tam skirtas ir sutartiniais ženklais pažymėtas trasas ir vietas, kuriose paruošti takai (žr. žemėlapį).

2.4. Naudotojui rekomenduojama susipažinti su trasų žemėlapiu, kuris yra skelbiamas Botanikos sodo interneto svetainėje, kasoje ir informaciniame stende. Įvertinęs savo gebėjimus ir poreikius, naudotojas privalo savarankiškai pasirinkti atitinkamo sudėtingumo lygmens ir paskirties trasą, laikytis judėjimo krypties pagal sutartinius ženklus.

2.5. Naudotojui trasose primygtinai rekomenduojama dėl jo ir kitų naudotojų saugumo sekti sutartinius ženklus ir  laikytis įspėjamųjų ženklų nurodymų.  

2.6. Naudotojas turi būti atidus kitiems ir saugotis neatidžių, neteisinga kryptimi ar trasa sportuojančių ir judančių asmenų, būti mandagus. Taip pat atkreipti dėmesį/įspėti asmenis jeigu jie kelia pavojų sau ir kitiems asmenims nes nesilaiko šių Botanikos sodo Rekomendacių ir etikos nuostatų.

2.7. Visose teritorijose ir trasose galioja šios etikos nuostatos:

 • sustoję pailsėti naudotojai privalo netrukdyti trasose judantiems naudotojams, t. y. pasitraukia iš trasoje esančių vėžių ar pagrindinės trasos judėjimo juostos;
 • kylantys į kalną naudotojai praleidžia besileidžiančius, t. y. pasitraukia iš besileidžiančiojo trasos vėžės;
 • negalintys prasilenkti naudotojai įvertina situaciją taip: jaunesni bei stipresni pasitraukia ir duoda kelią vyresniems bei silpnesniems;
 • naudotojai, susidūrę su pakliuvusiu į sudėtingą ir nesaugią situaciją asmeniu (nugriuvusiu ar dėl kitų objektyvių priežasčių negalinčiu judėti trasoje), apie nelaimingą atsitikimą privalo nedelsiant pranešti Botanikos sodo darbuotojams (kasininkui, sargui arba tel. +370 5 250 5818), esant poreikiui kuo skubiau iškviesti greitąją medicinos pagalbą ir dalyvauti pagalbos teikime vadovaujantis medikų nurodymais;
 • naudotojai privalo suteikti pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju nukentėjusiam asmeniui ir apie nelaimingą atsitikimą nedelsiant pranešti Botanikos sodo darbuotojams (kasininkui, sargui arba tel. +370 5 250 5818), dalyvauti pagalbos teikime jeigu tokia būtina, o esant poreikiui kuo skubiau iškviesti greitąją medicinos pagalbą.

2.8. Naudotojas turi teisę eiti slidinėjimo trasomis tik paimti nukritusį inventoriaus daiktą (pvz. lazdą), arba pagelbėti kitam įvykus nelaimingam atsitikimui.

2.9. Naudotojas yra atsakingas už tai, kad jo pasirinkta trasa, taip pat slidinėjimo ar čiuožimo greitis ir manevrai neviršytų jo meistriškumo ir negrėstų kitų trasų naudotojų saugumui. 

2.10. Naudotojams draudžiama naudoti trasas arba jose būti (nepriklausomai su įranga ar be jos) apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų. Trasų naudojimas arba buvimas jose (nepriklausomai su įranga ar be jos) apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų, nepriklausomai nuo apsvaigimo laipsnio, yra laikomas šiurkščiu ne tik šių Rekomendacių bet ir bendrųjų Botanikos sodo lankymo taisyklių pažeidimu. 
2.11. Naudotojas negali tikėtis , žalos arba nuostolių (traumų, inventoriaus, transporto priemonių sugadinimo ir pan. atvejais) atlyginimo, jeigu tai įvyko dėl šių Rekomendacių ir/ar bendrųjų Botanikos sodo lankymo taisyklių reikalavimų pažeidimo arba nesilaikymo.

2.12. Naudotojas privalo įsitikinti, kad pradėjęs slidinėti, čiuožti ar eiti trasomis jis nesukelia grėsmės sau ir kitiems. 
2.13 Prieš pradedant naudotis trasomis, naudotojas privalo įvertinti trasų sniego dangos kokybę ir būklę, taip pat kitų naudotojų buvimą trasose. 
2.14. Naudotojui nerekomenduojama naudoti trasas, jeigu kyla bet kokių abejonių, kad sniego kokybė arba trasų būklė netinkama slidinėjimui, čiuožimui ar ėjimui.

2.15 Naudotojas privalo laikytis distancijos su priekyje slidinėjančiais, čiuožiančiais ar einančiais asmenimis ir vengti susidūrimo.

2.16. Blogai apžvelgiamose trasų vietose arba esant neaiškiai situacijai, naudotojas privalo judėti tokiu greičiu, kad būtų įmanoma išvengti susidūrimo.

2.17. Ne tik nerekomenduojama, bet ir griežtai draudžiama slidinėti, čiuožinėti, vaikščioti ant Botanikos sodo tvenkinių (padengtų sniego ir ledo danga). Visų Botanikos sodo tvenkinių buvimo vietos pažymėtos (žr. žemėlapį).  Botanikos sodo tvenkiniai yra šaltiniuoti, pratekančio vandens srovės formuoja ledo properšas, plonina ledą. Šios vietos yra ypatingai pavojingos visiems Botanikos sodo lankytojams/naudotojams, ir ypač vaikams. Visi slidinėjantys ar einantys greta ledu apsitraukusių ir sniegu padengtų tvenkinių, privalo ypatingai atidžiai stebėti vaikus ir laikytis saugumo Rekomendacijų.  Pamačius vaikus ar kitus asmenis ant ledo, privalu juos perspėti ir informuoti Botanikos sodo darbuotojus (kasininkus, sargus arba tel. +370 5 250 5818).

 Slidinėjimo trasas jums rengia Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija kartu su sodo darbuotojais.