Vilniaus universitetas

MENIU

Naujienos

KONFERENCIJA „DENDROLOGIJA IR MIESTŲ ŽELDINIAI“

Kviečiame dendrologus ir želdinių specialistus registruotis į konferenciją „Dendrologija ir miestų želdiniai“!

Registration for conference „Dendrology and Urban Landscaping“ is open! 

2018 m. lapkričio 15 d. kviečiame dendrologus ir želdinių specialistus dalyvauti konferencijoje „Dendrologija ir miestų želdiniai“, kuri vyks VU botanikos sode Vilniuje, adresu Kairėnų g. 43.

Konferencija vyks lietuvių ir anglų kalbomis. Konferencijos medžiaga nebus leidžiama atskiru leidiniu.

November 15th, 2018, Botanical Garden of Vilnius University is convening a conference „Dendrologija ir miestų želdiniai“ for dendrologists and landscaping specialists. Event will take place at the Botanical Garden of Vilnius University in Vilnius, Kairėnų str. 43, Vilnius, Lithuania.

Conference will be held in Lithuanian and  English. Conference material will not be published as conference proceedings.

Registracija el. paštu / Registration by e-mail : darius.ryliskis@bs.vu.lt

Pietų kaina / Lunch Fee ~ 6 EUR. Pietūs būtina užsakyti registruojantis.

Programa / Programme

9.30-10.00 Registracija / Registration
10.00-10.15 Atidarymas / Opening
10.15-10.35 Arvydas Rutkauskas
10.35-10.55 Miestų želdynų būklės tendencijos ir ekspertizių praktika Lietuvoje.
  Tendency of green areas condition in cities and practice of expertise in green areas.
10.35-10.55 Dr. Lina Straigytė
  Invazyvumu pasižyminčių medžių pavojų skirtumai miesto želdynuose ir saugomose teritorijose.
  Differences in the risk of invasive trees in city green areas and protected areas.
10.55-11.15 Kavos pertraukėlė / Coffee break
11.15-11.35 Dr. Peteris Evarts-Bunders
  Latvijos svetimžemės dendrofloros analizė ir invazyvumo statuso nustatymas.
  Alien dendroflora of Latvia – analysis sand prioritization of invasiveness status.
11.35-11.55 Giedrė Čeponytė
  Miesto medžiai.
  Trees of the City.
11.55-13.00 Pietų pertrauka / Lunch break
13.00-13.20 Dr. Reda Iršėnaitė
  Saprofitiniai grybai mieste – negyvi medžiai kaip pagrindinė buveinė.
  Saproxylic fungi in urban environment – dead wood as key habitat.
13.20-13.40 Dr. Uldis Kondratovičs, Gunita Riekstiņa, Inga Apine
  Rododendrų introdukcija ir selekcija Latvijoje.
  Introduction and breeding of Rhododendrons in Latvia.
13.40-14.00 Kavos pertrauka / Coffee break 
14.00-14.20 Dr. Audrius Skridaila
  Medžių vertė.
  Value of the Trees.
14.20-14.40 Dr. Darius Ryliškis
  Sumedėjusių augalų atpažinimas žiemą.
  Identification of woody plants in winter.
14.40-15.00 Jānis Zīliņš
  Spygliuočių mutacijų formų tyrimai Kalsnavos arboretume
  Investigation of conifers mutation forms in Kalsnava arboretum

Atsisiųsti programą / Download Programme

 Konferenciją organizuoja VU botanikos sodas.