Vilniaus universitetas

MENIU

Klimato kaitos poveikis vandens augalijos tvarumui upėse su Ranunculion bendrijomis (europinės svarbos buveinė 3260)

Klimato kaitos poveikis vandens augalijos tvarumui upėse su Ranunculion bendrijomis (europinės svarbos buveinė 3260)

Impact of climate change on sustainability of aquatic vegetation in water courses with Ranunculion vegetation (habitat of European importance 3260)

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos lėšomis.

Projektas įgyvendinamas pagal 2015–2021 metų Nacionalinę mokslo programą ,,Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“. Įgyvendinančioji institucija – Vilniaus universiteto botanikos sodas. Projekto parteris – Gamtos tyrimų centras. Projekto vadovas – vyresnysis mokslo darbuotojas Donatas Naugžemys. Projekto finansavimo sutartis Nr. S-SIT-20-1 / (1.78)SU-153 pasirašyta 2020 m. sausio 24 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikas: 2020.02.03 – 2021.12.31

Projekto vertė – 149848 EUR, iš jų:

2020 m.

  • Vilniaus universiteto lėšos – 74719 EUR.
  • Gamtos tyrimų centro lėšos – 7915 EUR;

2021 m.

  • Vilniaus universiteto lėšos – 60482,90 EUR.
  • Gamtos tyrimų centro lėšos – 8277 EUR;

 Pagrindiniai projekto vykdytojai:

  • dr. Donatas Naugžemys (VU Botanikos sodas)
  • dr. Jurgita Butkuvienė (VU Botanikos sodas / Gyvybės mokslų centras)
  • dr. Jolanta Patamsytė (VU Botanikos sodas / Gyvybės mokslų centras)
  • dr. Zofija Sinkevičienė (Gamtos tyrimų centras)
  • dr. Alexander Bobrov (Papanino vidaus vandenų biologijos institutas – Rusija)
  • dr. Carla Lambertini (Bolonijos universitetas – Italija)

Projekto tikslas – įvertinti klimato kaitos sukeltus pokyčius konkrečių vandens telkinių atkarpose su Ranunculion augalija (Europinės svarbos buveinių tipas 3260) ir numatyti buveinės kitimo kryptis.

Pastaruoju metu vis didesnis mokslininkų dėmesys yra skiriamas ekosistemoms, jų biologinei įvairovei ir rūšių prisitaikymo galimybėms. Vandens ekosistemos yra vienos jautriausių ir ypač svarbios visai Žemės ir visų pirma upių ekosistemoms. Į Buveinių direktyvos (Europos Parlamentas, ES Taryba, 1992 m.) I priedą yra įtraukta 10 upių buveinių, kurių apsauga yra svarbi visai Europos Sąjungai. Upių sraunumoms su kurklių bendrijomis (Ranunculion fluitantis ir Callitricho-Batrachion augalija) - europinės svarbos buveinių tipui 3260, reikia skirti ypatingą dėmesį, nes jų tvarumas susijęs su žemu vandens temperatūros palaikymu.

Norint įvertinti galimus buveinių pokyčius Lietuvos upėse kylant vandens temperatūrai, atskaitos taškai bus parinkti tose pačiose buveinėse Rusijoje (žemesnė temperatūra) ir Italijoje (aukštesnė). Bus įvertinta ne tik šių buveinių rūšinė įvairovė, bet ir vandenyje augančių Ranunculus genties rūšių genetinis, epigenetinis polimorfizmas ir invazinės rūšies gausumas bei poveikis vietinėms augalų bendrijoms. Manome, kad bus nustatyti labiausiai adaptyvūs genotipai, kurie kylant vandens temperatūrai užtikrins svarbių buveinių tvarumą Lietuvos upėse.

Taigi, mes sutelksime dėmesį į pagrindinį šią buveinę formuojantį ir palaikantį elementą - buveinės rūšis. Atsakysime į klausimą, kaip rūšys prisitaiko prie besikeičiančių aplinkos sąlygų? Kokios adaptacinės savybės joms yra svarbios?

Įgyvendinant projektą bus naudojami kompleksiniai tyrimo metodai: molekuliniai (ISSR, SSR, tiesioginė sekoskaita, eDNR) biocheminis ELISA, citologiniai (chromosomų skaičiaus įvertinimas), ekologiniai (bendrijų aprašymai naudojant Braun-Blanquet metodą, individualaus augimo rodiklių įvertinimas), kurie per palyginti trumpą laiką padės gauti atsakymus į svarbius klausimus. Projekto metu gauti rezultatai padės pagilinti mokslines žinias apie upinių Ranunculus augalų genetinę įvairovę, konkurencingumą su invazine augalų rūšimi ir galimybes prisitaikyti prie besikeičiančių klimato sąlygų. Gauti rezultatai bus naudingi organizuojant „Natura 2000“ teritorijų apsaugą, įvertinti ir gerinti šio tipo upių ekologinę būklę.