Vilniaus universitetas

MENIU

BOTANIKOS SODAI KAIP DALIS EUROPOS KULTŪRINIO PAVELDO

BOTANIKOS SODAI KAIP DALIS EUROPOS KULTŪRINIO PAVELDO

BOTANICAL GARDENS AS PART OF EUROPEAN CULTURAL HERITAGE

 

Nuo 2019 m. VU Botanikos sodas vykdo projektą „Botanikos sodai kaip dalis Europos kultūros paveldo“. Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

Partneriai:

 • Botanikos institutas, CAS, Čekija
 • Vilniaus Universitetas, Vilnius, Lietuva
 • Vroclavo Universitetas, Vroclavas, Lenkija
 • Sodų parkas, Bad Zwischenahn, Vokietija

Projekto tikslas:

 • bendrauti tarpusavyje, pasidalinti savo gerąja praktiką, palyginti su kitais partneriais ir rasti panašumų, įkvėpimo ir abipusio supratimo apie skirtingų Europos šalių istorinius, kultūrinius, socialinius, švietimo, ekonomikos ir sodininkystės ypatumus bei botanikos soduose taikomą skirtingą praktiką auginant augalus. Projekte dalyvaujantys asmenys dalinsis „gerąja patirtimi“ ir bendradarbiaus kuriant tikslines švietimo ir mokymo žmonių grupes ir sieks kuo geresnių rezultatų.

Uždaviniai

 • Sukurti naują tarptautinį BS tinklą bendravimui, mainų praktikai, bendradarbiavimui, mokymuisi ir naujų žinių perdavimui.
 • Įtraukti studentus ir jaunus darbuotojus į tarptautinį tinklą ir skatinti jų profesinį bei asmeninį tobulėjimą, suprantant BS vertę.
 • Sukurti novatoriškas švietimo ir mokymo medžiagas darbuotojams (įskaitant jaunus darbuotojus) ir studentams BS.
 • Sukurti naujus būdus šviesti ir informuoti profesionalus ir plačiąją visuomenę, įskaitant jaunų žmonių motyvavimo priemones
 

 Siektini rezultatai

 • Tarptautinis BS tinklas iš keturių šalių.
 • Metodika - 4 dalių rinkinys, kuriame bus pateikta informacija apie istorinių augalų kolekcijas (vilkdalgių, viendienių ir bijūnų) - šių kolekcijų kultūros istorija ir tradicijos, sode augančių augalų įvairovės pristatymas, veisimo plėtra, kolekcijų palaikymas pagal mokslinę reikšmę ir kultūros paveldą, rekomenduojamas sodo veislių sąrašas, santrauka ir priežiūros rekomendacijos pagrindinėms sode auginamoms gentims.
 • Keliaujanti paroda ir pažintinės ekskursijos po keturias šalis.

 

 

PROJEKTO  METU IŠLEISTI LEIDINIAI

BOTANICAL GARDENS AS A PART OF EUROPEAN CULTURAL HERITAGE. EN (ATSISIŲSTI)  LT (ATSISIŲSTI)

BOTANICAL GARDENS AS A PART OF EUROPEAN CULTURAL HERITAGE. HEMEROCALLIS (VIENDIENĖ). EN (ATSISIŲSTI)  LT (ATSISIŲSTI)

BOTANICAL GARDENS AS A PART OF EUROPEAN CULTURAL HERITAGE. IRIS (VILKDALGIS). EN (ATSISIŲSTI)  LT (ATSISIŲSTI)

BOTANICAL GARDENS AS A PART OF EUROPEAN CULTURAL HERITAGE. PAEONIA (BIJŪNAS). EN (ATSISIŲSTI) LT (ATSISIŲSTI)

APIE PARODĄ 

Vilniaus universiteto (VU) botanikos sodas vykdo projektą „Botanikos sodai kaip dalis Europos kultūros paveldo“ nuo 2018 m. Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Projekto partneriai: Pruhonice botanikos sodas,  Čekija; Vroclavo universiteto botanikos sodas, Lenkija; VU Botanikos sodas, Lietuva; Sodų parkas, Žemutinės Saksonijos sodo centras, Vokietija.

Projekto tikslai yra bendradarbiavimas, gerosios praktikos mainai, supratingumo puoselėjimas apie skirtingų Europos šalių istorinius, kultūrinius, socialinius, švietimo, ekonomikos ir sodininkystės ypatumus bei įvairius botanikos soduose augalų auginimui taikomus būdus.

Projekto veiklose VU Botanikos sodo specialistai pristatė projekto partneriams geriausias lietuviškas gėlių veisles, buvo dalinamasi patirtimi, augalai buvo išsiųsti į Vokietiją, Čekiją ir Lenkiją. Kitų šalių botanikos sodų lankytojai jau gali rasti ir Lietuvos gėlių selekcininkų: P. Puidoko, A. Markevičiaus, O. Skeivienės, G. Klimaičio, E. ir J. Tarvidų  sukurtas veisles, o VU Botanikos sodo lankytojai susipažinti su čekų, lenkų ir vokiečių sukurtomis veislėmis.

Botanikos sodų bendradarbiavimas yra būtinas siekiant tvarumo ir tradicijų puoselėjimo. Pasaulinės klimato kaitos sąlygos šiandien kelia naujų problemų ir iššūkių augalų auginime. Galima būtų teigti, kad globalizacija yra viena iš priežasčių, dėl kurių plinta invaziniai augalai, augalų ligos ir įvairūs kenkėjai. Bendradarbiavimas yra svarbus ir naujų žolinų dekoratyvinių bei vaistinių augalų kūrimui, biologinės įvairovės išsaugojimui.

Pirmas projekto dalyvių susitikimas įvyko botanikos institute, Čekijoje 2018 metais. Projekto partneriai sutarė išleisti keturis metodinius leidinius, surengti mokymus ir parodas visuose soduose. Leidinys – tai edukacinis ir informacinis vadovas specialistams ir plačiajai visuomenei bei mokomoji medžiaga jauniems darbuotojams ir studentams. Pagrindinis dėmesys skiriamas sodų palyginimui, siekiant atrasti panašumų su kitais Europos šalių botanikos sodais, atkreipiant dėmesį į abipusį supratimą apie botanikos sodų istorines, kultūrines, socialines ir švietimo sritis, o taip pat ekonominius ir sodininkystės ypatumus bei jų praktiką skirtingose Europos šalyse. Europos Sąjungos botanikos sodų istorinės, kultūrinės ir socialinės ištakos panašios, tačiau jų raida priklauso ir nuo būdingų šaliai sąlygų, nuo užsibrėžtos misijos ir plėtros. Skirtingose šalyse esančių botanikos sodų klimatas, dirvožemis, ištekliai, priežiūra, kenkėjai ir ligos gali skirtis. Tačiau šie sodai gali auginti tuos pačius augalus. Darbas botanikos sode turi daugybę lygių ir gali sukurti galimybes plėtoti ir tobulinti neformalųjį mokymąsi. Kiekvienas botanikos sodas yra unikali vieta šviesti studentus, jaunus žmones ir visuomenę.

Keturios metodikos išleistos vykdant projektą. Trys leidiniai yra apie konkrečias augalų gentis: vilkdalgius, viendienes ir bijūnus, o ketvirtas leidinys yra skirtas botanikos sodų, kaip Europos kultūros paveldo, temai.  Pavyzdžiui, leidinys, skirtas bijūnams yra suskirstytas į 4 skyrius, kuriuose pateikiama informacija apie bijūnų kolekcijų reikšmingumą botanikos soduose ir moksliniu, ir istoriniu aspektu. Pirma dalis yra skirta botaniniam bijūnų (Paeonia) genties aprašymui, jų auginimo istorijai ir tradicijoms. Antroje dalyje supažindinama su projekto partneriais, istorija, mokslo raida, kultūra, menais ir edukacinėmis veiklomis. Trečiojoje dalyje pateikiamas rekomenduojamų bijūnų veislių sąrašas. Leidinyje taip pat rašoma apie bijūnų priežiūrą, medžiaga gali būti naudojama mokymui. Kitų leidinių struktūra yra panaši. 

VU Botanikos sodo lankytojai galėjo plačiau susipažinti su projektu 2021 m. birželio – liepos mėnesiais, nes buvo surengta stendinių pranešimų paroda ir išleistų leidinių pristatymas. 

PROJEKTO EIGA

Pirmas projekto dalyvių susitikimas Botanikos institute,

CAS, Čekija 2018.09.23-27 d.

Antroji projekto kelionė į Vroclavo universitetą,

Vroclavas, Lenkija 2019.06.08-11 d.

Trečioji projekto kelionė į Sodų parką,

Bad Zwischenahn, Vokietija 2019.07.07-11 d.