Vilniaus universitetas

MENIU

Ryšių su visuomene skyrius

Skyrius pradėtas formuoti 2008 metais, oficialiai įsteigtas 2011 kovo 17 d.
 
Skyriuje dirba: 
Skyriaus vedėjas – 
Vyriausioji specialistė E. Jakubauskaitė-Turskienė
Vyr. specialistės , A. Paliukėnienė R. Ryliškienė
Specialistai: I. Raubaitė, N.L.Zakrys
Kasininkai: K. Kozlovska,  N. Sadkevič, N. Šablinskienė
 
Pagrindiniu informacijos sklaidos apie VU Botanikos sodą organizatoriumi, koordinatoriumi, prižiūrėtoju ir vykdytoju yra Ryšių su visuomene skyrius.
 
VU botanikos sodo Ryšių su visuomene skyriui keliami šie pagrindiniai uždaviniai:
• informuoti visuomenę apie VU Botanikos sodo tikslus, uždavinius ir vertybes;
• tobulinti vidinės ir išorinės komunikacijos įrankius;
• didinti visuomenės susidomėjimą VU botanikos sodu ir juo patenkintų lankytojų skaičių;
• suformuoti visuomenėje teigiamą emocinį VU botanikos sodo įvaizdį;
• suformuoti VU Botanikos sodo kaip pripažinto kompetencijų centro sodininkystės, augalų kolekcijų vadybos, augalų tyrimo, visuomenės švietimo srityse;
• didinti VU botanikos sodo teikiamų paslaugų valdymo efektyvumą ir, pagal galimybes, apimtis
 
2016 metais be pagrindinių uždavinių vykdymo skyriaus darbuotojai ir neetatiniai nuolatiniai pagalbininkai atliko šiuos specifinius darbus:
 – darbų koordinavimas, ekskursijų vedimas, informacijos sklaidos analizė, renginių visuomenei organizavimas ar pagalba jų organizatoriams;
A. Paliukėnienė – paslaugų teikimo organizavimas, komerciniai renginiai, sąskaitos, kasų kontrolė;
R. Ryliškienė – švietėjiško darbo organizavimas, ekskursijų vedimas, edukacija, bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis, tekstų korektūra;
I. Raubaitė – dizainas, meno parodos, vykdo LandArt.lt ir Paroda gamtos muziejuje Faceboko paskyrų priežiūrą;
R. Žemgulytė – darbo organizavimas savaitgaliais, ekskursijų vedimas;
N.L.Zakrys – svetainės priežiūra, paruošiamieji paslaugų vykdymo darbai ir paslaugų vykdymas;
E. Jakubauskaitė-Turskienė – svetainės ir Facebook paskyros priežiūra, sodo renginių organizavimas ir informacijos apie juos sklaida;
Neetatiniai pagalbininkai:
dr. S. Žilinskaitė – straipsnių monitoringas, suoliukų dovanojimo tradicijos plėtojimas;
G. Jurkevičienė – straipsnių rašymas, ekskursijų vedimas.
 
2016 metų svarbiausieji rezultatai ir pasiekimai:
2016 m. sode apsilankė 83,5 tūkstančiai lankytojų. Lyginant su 2015 m. padidėjo tiek jų skaičius, tiek lėšos, gautos pardavus bilietus (6% ir 35% atitinkamai).
Uždirbtų lėšų struktūra buvo: bilietai – 76,5%, nuomos paslaugos – 8,7%, žirgų laikymas (vien uždirbtos lėšos neatmetus išlaidų) – 6,7% žirgų paslaugos (be žirgų laikymo) – 6,3%, gidų paslaugos – 1,8%.
Pravesta 250 ekskursijų ir edukacinių programų, iš jų 122 buvo edukacinės pamokos, 94 apžvalginės ekskursijos ir 34 specializuotos edukacinės ekskursijos. Virš 2/3 visų pravestų ekskursijų buvo mokamos. Edukacinėmis ir gido paslaugomis pasinaudojo daugiau kaip 5000 lankytojų.
Sodo darbuotojai organizavo (dalį renginių su partneriais): 2 mokslines konferencijas, 2 mokslo festivalių renginius, 31 viešas edukacines ekskursijas ar paskaitas, 11 švenčių, 17 parodų, 12 koncertų, 2 augalų muges, knygos pristatymą ir poezijos vakarą.
Informacija apie sodą skelbta oficialioje sodo svetainėje (apsilankė 151 000 unikalių lankytojų peržiūrėjusių apie 0,55 mln. puslapių ar fotografijų.), augalų duomenų bazėje, Facebook (10 000 nuolatinių gerbėjų oficialioje paskyroje bei dar 4 sodui skirtos, darbuotojų administruojamos paskyros), Google+, TripAdvisor (17 atsiliepimų), Instagram, Youtube, Twiter. Per 2016 metus paskelbta virš 400 žinučių (tekstinių, foto, video, mišrių), daugiausiai Facebook. Viso publikuota virš 700 fotografijų, virš 90 renginių kvietimų/aprašymų, informacinių pranešimų apie sode žydinčius augalus ar renginius, 5 skirtingi video įrašai.
VU Botanikos sodo darbuotojai paruošė 3 informacinius leidinius, paskelbė 71 mokslo populiarinimo straipsnį: žurnaluose - 18, interneto portaluose - 53, dar 30 straipsnių (27 žurnaluose ir 7 portaluose) buvo parašyti kitų autorių, bet interviu su sodo darbuotojais pagrindu. Vien tik kiti autoriai apie VU botanikos sodą rašė 7 kartus įvairiuose leidiniuose ir 52 kartus portaluose. „Rasos“ žurnalo „Klausk specialisto“ rubrikoje sodo darbuotojai 22 kartus atsakinėjo į skaitytojų klausimus, kituose žurnaluose – dar 2 kartus. Sodo darbuotojai 40 kartų dalyvavo televizijos ir 29 kartus radijo laidose. Socialiniuose tinkluose (išskyrus sodo oficialias paskyras) sodo darbuotojai publikavo virš 500 fotografijų.
Sodo infrastruktūra, t.y. patalpos, pavėsinės, pievelės, iškylų aikštė, kėdės, stalai, demonstracinė įranga, intensyviai naudota Vilniaus universiteto, įskaitant ir VU Botanikos sodo, (42 proc.) ir užsakomiesiems renginiams (58 proc.) – užfiksuota virš 560 panaudojimo atveju viso 1749 val..
 
Daugiau informacijos apie sodo veiklą visuomenei